OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA
Vážení rodiče, žáci, absolventi a přátelé Gymnázia Boskovice, vzhledem k mimořádným opatřením spojených se šířením nemoci covid 19 jsme se rozhodli přesunout den otevřených dveří u příležitosti 120. výročí vzniku naší školy z 24. 10. 2020 na 29. 5. 2021. Děkujeme za pochopení.


Archivy

ZSV

Exkurze do Štrasburku

Ve dnech 27. dubna až 2. května 2015 se 25 studentů boskovického gymnázia zúčastnilo exkurze do Štrasburku. Tuto cestu jsme si vybojovali v soutěži, kde jsme odpovídali na vědomostní otázky týkající se Evropské unie. Celou akci pořádali europoslanci Pavel Telička a Petr Ježek. Soutěžilo 53 škol z celé ČR a pouze 8 nejlepších odjelo do Francie. Více

Návštěva ČSOB

Dne 11. listopadu 2014 jsme v rámci předmětu člověk a svět práce navštívili pobočku ČSOB v Boskovicích. Tady nás uvítal ředitel pobočky Ing. Zdeněk Bednář a pracovnice pobočky paní Eva Vondálová. Více

Seminář EU

Seminář je určen pro nadané žáky se zájmem o mezinárodní politiku, moderní historii a evropskou integraci.
Více

SOČ – postupujeme do celostátního kola

Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti se konalo v Brně na Gymnáziu na Tř. Kpt. Jaroše. Účastníků bylo mnoho, soutěžili v osmnácti kategoriích. Naši školu reprezentovalo pět studentů, z nichž se dva umístili na krásném 2. místě a postupují tedy do celostátního kola v Plzni.

Simona Kotková zaujala s tématem Zvládání školní zátěže, Radek Hanuš oslnil porotu vlastnoručně zkonstruovaným přehrávačem MP3 souborů. Petr Horáček (Uživatelské rozhraní systému pro zákonné odposlechy) a Kateřina Keprtová (Pohled na bezdomovce a bezdomovectví v rámci ČR) se umístili ve svých kategoriích na 5. místech, Karel Juřík (Příprava vzorků organických fotovoltaických článků a studium jejich vlastností) zatím na výsledky poroty čeká. Doufejme, že se přidá k Simoně a Radkovi do státního kola.

Všem zúčastněným děkujeme za odvahu postavit se před odbornou porotu a ostatní studenty a čelit náročným dotazům, postupujícím gratulujeme k úspěchu. Jen tak dál!

Irena Janíková

Badatelský projekt pro vyšší gymnázium Absolventi Gymbos z genderového pohledu

Projekt pokračuje výzkumem v terénu. Začátkem školního roku si studenti rozdělili adresy 500 absolventů z let 1995-2000, rozkopírovali jsme dotazníky týkající se jejich profesního uplatnění, finančního ohodnocení a společenského postavení. Připravujeme v tomto pololetí dvě přednášky týkající se genderové problematiky obecně a postavení žen ve společnosti. Více

Gymnázium Boskovice obhájilo prvenství v soutěži SAPERE

SAPERE je mezinárodní nezisková organizace se sídlem v Bruselu, která sdružuje partnerské organizace napříč Evropou. V současné době působí v Belgii, Francii, Nizozemí, Švýcarsku, Dánsku, Švédsku, Norsku, Finsku a v ČR.

Jejím hlavním cílem je přispívat zdraví a zdravému životnímu stylu spotřebitelů vzdělávacími programy, které dávají možnost rozvíjet zdravé a vyvážené nutriční zvyky. Jedním z takových podnětů je soutěž „SAPERE – vědět, jak žít“, kterou vytvořila společnost COFET, a.s. Soutěž klade důraz na rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti zdravé výživy včetně zdravého životního stylu.

Témata soutěže souvisejí se základními živinami v potravě, zpracováním a uchováváním potravin, přípravou stravy, výživou i prevencí proti nemocem. Hlavním posláním soutěže je uvědomění si odpovědnosti za vlastní zdraví, prevence obezity, poruch příjmu potravy a problémů způsobených nezdravými návyky. Tento projekt nemá zatím na českém území obdoby. Česká republika je také první evropský stát, ve kterém se soutěž pořádá.

V letošním roce proběhl již 4. ročník této celorepublikové soutěže, a přestože se každým rokem do soutěže zapojí průměrně 40 000 žáků základních a středních škol, stalo se naše gymnázium již počtvrté absolutním vítězem tohoto klání.

Ještě jednou moc děkuji tříčlennému týmu našeho gymnázia ve složení Lucie Švábová, Marie Kotoučková ( obě ze 4.B) a Marek Hebelka ( V.) za vzornou reprezentaci školy i celého Jihomoravského kraje. Kromě řady hodnotných cen, které si za svoje umístění v soutěži vysloužili, měli možnost také soutěž představit 9.5.2014 v přímém vstupu vysílání České televize – Dobré ráno z Brna. Zde navíc mohli sledovat kuchařskou show a setkat se s dalšími zajímavými hosty tohoto vysílání. Příjemně strávené dopoledne v televizním studiu završili prohlídkou brněnského podzemí pod Zelným trhem a společným obědem.

Světlana Trefná

 

Kavárna Evropa

Dne 29. dubna 2014 se naše škola v zastoupení studenty Markem Hebelkou (kvinta) a Michalem Zhořem (2.C) zúčastnila soutěžní diskuse studentských týmů v simulaci televizní debaty nad tématy evropské integrace, která se uskutečnila na rektorátě Masarykovy univerzity v Brně. Debata byla součástí projektu Kavárna Evropa a byla moderována redaktorkou České televize Danielou Písařovicovou.

Naši studenti soutěžili se studenty Gymnázia Zlín a Gymnázia Žďár nad Sázavou. Společně diskutovali nad tématy nezaměstnanosti mladých, společné zahraniční a bezpečností politiky a zamýšleli se nad otázkou evropské identity. Zmínění studenti si zkusili, jak probíhá televizní politická debata, při níž byli nahráváni televizními kamerami. Ačkoli oproti ostatním soutěžním skupinám neměli dlouhý čas na přípravu, byli jim v diskusi rovnocennými partnery. Naši studenti si odnesli skvělou zkušenost a mnoho zážitků.

Mgr. et Mgr. Petr Buchal, M.A.

Pět prvních míst v okresním kole Středoškolské odborné činnosti!

Letos jsme do Okresního kola Středoškolské odborné činnosti vyslali 5 studentů. Karel Juřík (3.C) informoval o výzkumu organických fotovoltaických článků v kategorii Fyzika, Simona Kotková (3.B) prezentovala práci na téma Školní zátěže v oblasti Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, Kateřina Keprtová (3.C) vystoupila s tématem bezdomovců v České republice v okruhu Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory, Radek Hanuš (3.B) seznámil porotu a diváky s vlastnoručně vyrobeným MP3 přehrávačem v kategorii Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace, Petr Horáček (VIII) představil uživatelské prostředí systému pro zákonné odposlechy v oblasti Informatika.

Dle pořadatele akce se letos zúčastnilo překvapivé množství studentů. Soutěž byla tedy náročná jak časově, tak z hlediska konkurenčních příspěvků studentů z ostatních škol. Přesto všichni naši studenti obstáli na výbornou a z Blanska si v jejich zastoupení odvezlo Gymnázium Boskovice pět prvních míst.

Děkujeme studentům za perfektní reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Irena Janíková

6. ročník Ekonomicko-manažerské olympiády

Ekonomicko-manažerská olympiáda je organizována Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ti středoškoláci, kteří mají zájem o studium ekonomiky, managementu a souvisejících disciplín, se v případě úspěšného absolvování olympiády mohou stát vysokoškoláky již ve 3. ročníku svého studia na SŠ. Vítězové olympiády mají možnost být přijati na Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro akademický rok 2015/2016 bez přijímacích zkoušek, nástup však není povinností.

Test olympiády, který je rozdělen na 5 oblastí: matematika a logika, všeobecný ekonomický přehled, management a marketing, ekonomie a anglický jazyk, bude vypracován v elektronické formě.

Zúčastnit se mohou pouze studenti 3. ročníku.

Více na: http://olympiada.fame.utb.cz/

Pokud máte o olympiádu zájem, kontaktujte nejpozději do 4.2.2014 prof. Trefnou

Světlana Trefná

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934