OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA
Vážení rodiče, žáci, absolventi a přátelé Gymnázia Boskovice, vzhledem k mimořádným opatřením spojených se šířením nemoci covid 19 jsme se rozhodli přesunout den otevřených dveří u příležitosti 120. výročí vzniku naší školy z 24. 10. 2020 na 29. 5. 2021. Děkujeme za pochopení.


Archivy

ZSV

1 2 3 5

Stresem k výkonu

Opožděný vlak, neznalost brněnského prostředí, pot studentů na držadlech v tramvajích – takhle zkráceně probíhala cesta na Firemní den Jihomoravského kraje, který proběhl 27. 3. 2019. Skupinka odhodlaných studentů Gymnázia Boskovice se vydala vstříc neznámu ať už dobrovolně nebo pouze za účelem omluvené absence, která se však některým vzhledem k náročnosti akce zrovna nevyplatila. Více

BERMUN 2018

BERMUN? „Co to je?“ řeknou si možná někteří z vás. Berlin Model United Nations je studentská konference pořádaná v Berlíně pod záštitou OSN, tedy Organizace spojených národů. Do Berlína se spolu s paní profesorkou Marií Minxovou vydali studenti Kateřina Horáková a Tomáš Dvořák z oktávy, Adéla Kožoušková ze septimy a Simona Různarová a Bohdan Sršeň ze 3.B. My, studenti Gymnázia Boskovice, jsme si tedy mohli vyzkoušet, jaké to asi je být součástí mezinárodních konferencí, na kterých se řeší nejzávažnější globální problémy dnešní doby. Více

Inspirací k podnikání

Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 se studenti společenskovědního semináře zúčastnili celodenního výukového programu v Jihomoravském inovačním centru zaměřeného na představení principů podnikání. Prostřednictvím konkrétních příkladů a diskusi se dozvěděli, co podnikání přináší, a porovnali si možnosti stát se zaměstnancem či podnikat. Součástí byly i inspirativní příběhy konkrétních podnikatelů či startupů z prostředí JIC (Jihomoravského inovačního centra). Více

Business Point 2018

Dne 26. a 27. ledna 2018 se skupina studentů z Gymnázia Boskovice zúčastnila finále manažersko-marketingové soutěže s názvem Business Point 2018. Soutěž, pořádaná Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně, měla pro letošní ročník téma zaměřené na marketingové aktivity využívající označení místa původu produktů. Více

BERMUN 2016

Studenti naší školy se ve dnech 16. 11. – 19. 11. opět zúčastnili mezinárodní modelové konference OSN v Berlíně BERMUN (Berlin Model United Nations), ta se letos zabývala globalizací jako celosvětovým fenoménem. Cílem tak bylo nejen jednat o klasických světových problémech, ale také v rámci globalizace přehodnotit samotnou roli OSN. Více

Pražský studentský summit

Pražský studentský summit je unikátním projektem, který vzdělává středoškolské a vysokoškolské studenty v oblasti problémů dnešního světa. Prostřednictvím simulace čtyř mezinárodních organizací poskytuje účastníkům možnost rozšiřovat své znalosti v problematice mezinárodních vztahů, lidských práv, životního prostředí, ekonomie a mnoha dalších. Studenti zasedají v modelech OSN, NATO, EU či V4+. My jsme se zúčastnily simulace modelu OSN. Více

Setkání s hejtmanem

Dne 3. února 2016 se na Krajském úřadu JMK v Brně v rámci soutěže Jeden den hejtmanem sešli zástupci týmů „mladých kandidátu na hejtmana“ s hejtmanem Jihomoravského kraje panem JUDr. Michalem Haškem. Více

Bermun 2015

Ve dnech 17. 11. až 22. 11. se studenti Adam Jeřábek, Vít Kožoušek, Martin Pospíšil (VII), Yevgen Ponomarenko a Kateřina Táborská (VIII) v doprovodu prof. Marie Minxové zúčastnili již 24. ročníku modelové konference OSN v Berlíně pro střední školy (BERMUN – Berlin Model United Nations), tento rok na téma „Boj proti extrémismu za účelem podpory mezinárodního míru a bezpečnosti“. Více

Estonsko

Místo: Estonsko. Datum: 23.9. – 2.10.2015. Hlásíme se Vám ve volné chvíli mezi tvrdou prací.
Po prvních čtyřech dnech nám dochází peníze, energie i chuť k životu, stále se však snažíme vytvářet lepší politický prostor pro nás i naše evropské spoluobčany. Na estonské straně by se mohlo zdát, že tento projekt je pouze pro pár vyvolených, ale v podstatě přináší kulturní obohacení pro všechny obyvatele této vesnice (podle nich město) Kilingi Nömme a všechny zúčastněné země. Více

Studentská konference na Gymnáziu Boskovice

Ve středu 24. 6. 2015 se uskutečnila studentská konference Naděje – svědectvím a dialogem k porozumění. V aule Gymnázia Boskovice promluvila místostarostka města Jaromíra Vítková i ředitelka školy Alena Svanovská. Velice zajímavé byly vzpomínky pana Jaroslava Petra, stejně jako výstava projektu Naděje. Program pokračoval v boskovické židovské čtvrti, kde byli s komentovanou prohlídkou připraveni studenti SPgŠ Boskovice. Více

1 2 3 5
Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934