Archivy

Studentský parlament

Návštěva premiéra Bohuslava Sobotky

Dne 30. 5. 2017 navštíví naši školu pan premiér Bohuslav Sobotka. Akce se koná po záštitou studentského parlamentu.

Na základě dotazníku budou vybráni studenti, kteří se budou moci zúčastnit debaty (spíš jako pozorovatelé) s panem premiérem České republiky Bohuslavem Sobotkou.
Kapacita: 60 studentů + 10 učitelů
Datum konání. úterý 30. 05. 2017
Místo konání: aula gymnázia

V případě velkého zájmu není tento dotazník zárukou, že se na přednášku dostanete. Účastníky budou vybírat určení členové parlamentu dle předem určeného klíče.
Vyplnit dotazník

Venkovní setkání Studentského parlamentu

Setkávání zástupců jednotlivých tříd se školní psycholožkou, ředitelkou či jejími zástupci se stalo již jakýmsi pravidlem. Schůzky probíhají zpravidla dvakrát do měsíce a studenti mají možnost vznášet nejrůznější dotazy nebo si prostě jen popovídat. Studentský parlament se obyčejně koná v klubovně, ale 12. 5. jsme využili hezkého počasí a sešli jsme se ve venkovní učebně. Více

Shromáždění studentského parlamentu

V letošním školním roce se konaly již tři setkání Studentského parlamentu. Na plánovaná setkání mohou dojít vždy dva zástupci z každé třídy. Jedná se o shromáždění, kde mohou studenti svobodně komunikovat o jakýchkoliv tématech týkajících se školy, a poté je přednést vedení. Více

MIKULÁŠ NA GYMNÁZIU

Ve čtvrtek 5.12.2013 proběhla mikulášská nadílka pro nižší gymnázium. Této akce se zhostila za studentský parlament třída kvinta spolu s paní psycholožkou Irenou Janíkovou.

Po páté vyučovací hodině přišli studenti z nižšího gymnázia do auly školy, kde je přivítali andělé. Při společném zahájení byly promítány videorozhovory s našimi profesory, kteří odpovídali na otázky týkající se svátku sv. Mikuláše. Zanedlouho přišel Mikuláš a byl přivítám bouřlivým potleskem. Poté se program rozdělil na dvě části. Pro primu a sekundu opičí dráha, pro tercii a kvartu jednoduchý kvíz. Na konci programu byli všichni za své výkony odměněni.

Celá akce se vydařila podle našeho očekávání a doufáme že se ji všichni zúčastnění užili.

Za třídu kvintu a studentský parlament, Klára Kučerová.

Studentské parlamentní volby

Dne 22. 10. 2013 se uskutečnily na Gymnáziu v Boskovicích Školní parlamentní volby. Nebyla to naše první zkušenost, protože již v loňském roce jsme si vyzkoušeli Studentské prezidentské volby pořádané organizací Člověk v tísni. Letos jsme se do projektu opět zapojili s touto organizací, ale kvůli pozdnímu příchodu informací pro voliče a volební komisi jsme se rozhodli, že si volby uděláme sami jen pro naši školu a výsledky se tedy nebudou započítávat do celorepublikových statistik.

S volební účastí jsme byli velice spokojeni. Nejvíce se zúčastnilo žáků z 2.B a 2.C, přičemž celkem přišlo odvolit 158 voličů (42,8%). Na 1. místě se umístilo hnutí ANO 2011 s počtem 48 hlasů (30,3%), na druhém místě skončila strana TOP 09, která získala 31 hlasů (19,6%) a na třetím místě byla Česká pirátská strana se získanými 28 hlasy (17,7%). Bez hlasů skončily: Strana soukromníků ČR, volební blok Hlavu vzhůru, Dělnická strana sociální spravedlnosti a Aktiv nezávislých občanů.

Tímto bychom chtěli poděkovat paní psycholožce Janíkové za výbornou spolupráci a odvedenou práci spojenou s volbami, dále paní profesorce Svanovské a žákům semináře SVS za informativní materiály o jednotlivých stranách. Velký dík patří i voličům, kteří si udělali čas a přišli volit.

Radek Zemánek, Čestmír Sekanina

Studenti Gymnázia Boskovice

Studentský parlament v kraji

Dne 1.11.2012 se zástupci Studentského parlamentu Gymnázia Boskovice zúčastnili II. Sněmu mládeže a jednání Krajského parlamentu dětí a mládeže (KPDM) v Brně. Cílem toho setkání bylo schválení důležitých dokumentů pro fungování KPDM. Celkem se sešlo 58 zástupců z 12-ti středních škol Jihomoravského kraje. Do Rady KPDM bylo zvoleno 23 zástupců ze středních škol. Za naše gymnázium se členy rady stali Jakub Němec (V.) – současný předseda SP Gymnázia Boskovice a Lenka Hrušková (3.C). Zástupci školních parlamentů měli možnost podělit se o své zkušenosti a obohatit se o poznatky z fungování školních parlamentů na svých školách. Stejnou příležitost měli i koordinátoři, kteří žáky doprovázeli.

Krajský parlament dětí a mládeže by měl zajistit propojenost mezi jednotlivými školskými a městskými parlamenty a také Národním parlamentem dětí a mládeže, přispět k výměně zkušeností a pokusit se navázat spolupráci se žákovskými parlamenty na mezinárodní úrovni.

Mgr. Barbora Ondrčková, koordinátorka SP

Parlament netradičně

V úterý 17. 1. 2012 se uskutečnilo netradiční setkání studentského parlamentu Po období jednání, zasedání a schůzí stál před členy studentského parlamentu nelehký úkol. Týmová práce má své výhody, ale také úskalí – a právě ta okusili studenti na vlastní kůži při plnění netradičního úkolu. O tom, že jsme se výborně bavili, není pochyb a věříme, že jsme se toho také hodně naučili!

Za SP Mgr. Barbora Ondrčková

Třídím, třídíš, třídíme!

Studenti gymnázia ukázali, že problematika tříděného odpadu jim není lhostejná a svépomocí vyrobili a v prostorách gymnázia rozmístili „petkožrouty“. koše na třídení plastového odpadu, především PET láhví. Jejich přehlídka je umístěna na nástěnce v prostorách gymnázia. Mezi sebou si studenti zvolili také toho nejpovedenějšího, jehož autoři byli oceněni sladkou odměnou. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zapojeným třídám!

Za Studentský parlament Gymnázia Boskovice Mgr. B. Ondrčková

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934