Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – jaro 2020

Bylo zahájeno přihlašování do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám v roce 2020. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity kurzů. Pro čtyřleté studium je to 88 žáků (ke dni 11. 11. je volných 5 míst) a pro osmileté 64 žáků (ke dni 11. 11. je volných 22 míst).Bližší informace,
přihláška.


Zájezd Anglie 2020
Placení záloh otevřeno od listopadu. Platby ve výši 6000 Kč posílejte na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

ŠPP

Přípravný kurz TSP bude pokračovat

V deseti lekcích proběhne na naší škole přípravný kurz k přijímacím zkouškám na VŠ. Kurz povedou lektoři společnosti United Service. Cena za celý kurz je 1 200,- Kč. Příští lekce  4. 11. 2014. Učebna bude upřesněna.

Rodičovská skupina III.

Dne 23. 9. 2014 proběhlo třetí setkání rodičů nadaných a mimořádně nadaných žáků zapojených do projektu T.A.L.E.N.T. Zúčastnilo se 12 z 36 pozvaných rodičů. Více

Gymnázium Boskovice připravilo pro nové studenty adaptační pobyty

V průběhu měsíce září studenti prvního ročníku vyššího gymnázia a žáci primy absolvovali třídenní adaptační pobyt. Cílem tohoto pobytu je seznámit učitele i žáky navzájem, vytvořit zdravé klima, nastolit důvěru mezi žáky i učiteli, naučit se spolupracovat, komunikovat a vzájemně s respektovat.
Více

Rodičovská skupina II.

Dne 15. 4. 2014 proběhlo druhé skupinové setkání určené pro rodiče mimořádně nadaných žáků zapojených do projektu T.A.L.E.N.T. Zúčastnilo se 8 z 34 pozvaných. Mimo emailové pozvánky byl rodičům předběžně zaslán poštou zvací dopis. Skupinu opět facilitovala garantka psychologického poradenství projektu, psycholožka Michaela Pličková. Více

Rodičovská skupina I.

Dne 3. 12. 2013 proběhlo první skupinové setkání určené pro rodiče mimořádně nadaných žáků zapojených do projektu T.A.L.E.N.T. Zúčastnilo se 12 z 31 pozvaných. Mezi rodiči byl o setkání velký zájem, jak je patrné jednak z emailových a telefonických ohlasů na zvací dopis, který byl rodičům s předstihem rozeslán poštou, a dále z živé diskusní aktivity a zúčastněné atmosféry přibližně dvouhodinového setkání.  Skupinu vedla garantka psychologického poradenství projektu, psycholožka Michaela Pličková.
Více

Studentské parlamentní volby

Dne 22. 10. 2013 se uskutečnily na Gymnáziu v Boskovicích Školní parlamentní volby. Nebyla to naše první zkušenost, protože již v loňském roce jsme si vyzkoušeli Studentské prezidentské volby pořádané organizací Člověk v tísni. Letos jsme se do projektu opět zapojili s touto organizací, ale kvůli pozdnímu příchodu informací pro voliče a volební komisi jsme se rozhodli, že si volby uděláme sami jen pro naši školu a výsledky se tedy nebudou započítávat do celorepublikových statistik.

S volební účastí jsme byli velice spokojeni. Nejvíce se zúčastnilo žáků z 2.B a 2.C, přičemž celkem přišlo odvolit 158 voličů (42,8%). Na 1. místě se umístilo hnutí ANO 2011 s počtem 48 hlasů (30,3%), na druhém místě skončila strana TOP 09, která získala 31 hlasů (19,6%) a na třetím místě byla Česká pirátská strana se získanými 28 hlasy (17,7%). Bez hlasů skončily: Strana soukromníků ČR, volební blok Hlavu vzhůru, Dělnická strana sociální spravedlnosti a Aktiv nezávislých občanů.

Tímto bychom chtěli poděkovat paní psycholožce Janíkové za výbornou spolupráci a odvedenou práci spojenou s volbami, dále paní profesorce Svanovské a žákům semináře SVS za informativní materiály o jednotlivých stranách. Velký dík patří i voličům, kteří si udělali čas a přišli volit.

Radek Zemánek, Čestmír Sekanina

Studenti Gymnázia Boskovice

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934