Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – jaro 2020

Bylo zahájeno přihlašování do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám v roce 2020. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity kurzů. Pro čtyřleté studium je to 88 žáků (kurz je plně obsazen) a pro osmileté 64 žáků (ke dni 23. 12. 2019 volných 12 míst).Bližší informace,
přihláška.


Zájezd Anglie 2020
Placení záloh otevřeno od listopadu. Platby ve výši 6000 Kč posílejte na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Dny vědy

V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0006 se žáci základních škol účastní Dnů vědy. Jejich součástí jsou i chemická laboratorní cvičení. Žáci v rámci těchto cvičení mají možnost si vyzkoušet některou z připravených laboratorních úloh. Žádanými jsou cvičení prezentující separační chemické metody, metody volumetrické analýzy apod., pro které na svých mateřských základních školách nemají dostatečné materiálové či jiné vybavení. Více

Žijí s námi ve městě

Odpoledne druhého dubnového čtvrtku patřilo živočichům a živočichářům, tedy konkrétně ing. Romanu Zajíčkovi a jeho přednášce o živočiších, kteří s námi sdílejí životní prostor ve městech. Tyto spolubydlící potkáváme příliš zřídka na to, abychom si uvědomili, jak jsou hojní, natož abychom domysleli, PROČ vlastně ve městech jsou a nejsou těmi romantickými chlupáčky či opeřenci tam venku, v té pravé přírodě. Přednášející se také zabýval riziky, která takové soužití může skýtat. A co bylo tradičně nejlepší? Samozřejmě vtipné historky ze života brněnského zoologa a ukázka vycpaných zvířat. Více

Plazí odpoledne na Gymnáziu Boskovice

Který náš had je nejdelší? Kterého našeho hada je nejsnazší naštvat? Kde se v naší přírodě berou americké želvy nádherné? Co mají společného želvy, supi a kajmani? Kolik dospělých zdravých lidí zabije jed jedné zmije? Více

Údif = údiv nad možnostmi fyziky

V rámci Dnů vědy na naší škole mohli všichni zájemci shlédnout atraktivní vystoupení fyzikální skupiny s názvem ÚDiF (Úžasné divadlo fyziky). Žáci byli seznámeni s rozmanitými jevy fyziky z oblasti zvuku a světla. Mohli „slyšet světlo“ a „vidět zvuk“ a při tom byly použity pomůcky nakoupené v supermarketech – okapové roury, husí krky, lampičky apod. U všech jevů byla vysvětlena jejich fyzikální podstata v zajímavých souvislostech s běžným životem. Účastníci po strhujícím představení odcházeli ze školní auly v údivu a s ústy a očima dokořán.

Tekutý dusík – další velmi úspěšná akce v rámci Dnů vědy na Gymnáziu Boskovice

V rámci Dnů vědy na Gymnáziu Boskovice k nám zavítal pan RNDr. Pavel Konečný, CSc. – lektor Ústavu fyzikální elektroniky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Brno. V souboru celkem tří přednášek nám ukázal a vysvětlil spoustu atraktivních jevů, které probíhají za teploty -195 °C, tedy za teploty kapalného dusíku. Toto spektakulární a místy až úchvatné představení shlédlo téměř 180 žáků spolupracujících základních škol a studentů našeho gymnázia. Podle jejich vyjádření nelitovali času ani cesty do Boskovic, neboť s podobnými ukázkami nemají tak často možnost se setkat. Současně představení berou jako zajímavou pozvánku na další Den vědy – vystoupení skupiny ÚDiF = Úžasné divadlo fyziky. Tato fyzikální show proběhne ve středu 26. března od 15 hodin v aule gymnázia a je otevřena i pro širokou veřejnost.

Den vědy na Gymnáziu Boskovice – Galaxie a netradiční objekty Mléčné dráhy

Dne 29. 1. 2014 v rámci Dnů vědy proběhla v posluchárně gymnázia přednáška na téma Galaxie a objekty Mléčné dráhy. „Člověk zvedal svoji tvář k noční obloze od chvíle, kdy se stal člověkem a snad ještě dříve. Hvězdy mu byly kalendářem, kompasem i básnickým vytržením. Moderní uspěchaný člověk žije stále méně pod hvězdami a na přesvětlené obloze našich měst zahlédneme jen pár hvězd. Zastavme se a dopřejme si nerušený pohled do hlubin vesmíru, tak jak jej dnes znají astronomové.“ Ing. Pavel Kopecký, Ph. D. poutavým a názorným způsobem seznámil posluchače s rozměry Sluneční soustavy, s jejím postavením v rámci naší Galaxie a s náročností při snaze člověka (astronoma) pochopit a popsat námi pozorovaný vesmír. V druhé části prezentace nám představil nepřeberné množství  fascinujících objektů a to  nejen vzhledem, ale i vlastnostmi přítomných v naši Galaxii. Na prezentaci navázala návštěva hvězdárny v Boskovicích. Počasí však v tento den nepřálo a pozorování večerní oblohy nebylo možné. I přes tento malý nedostatek se Den vědy velmi vydařil a budeme se těšit na nová vesmírná dobrodružství.

Dny vědy na gymnáziu byly zahájeny

Celodenní nedělní návštěvou IQ paku v Liberci byl úspěšně zahájen cyklus Dnů vědy na Gymnáziu Boskovice. Víc jak 60 žáků ze spolupracujících základních škol a studentů našeho gymnázia si sami prakticky ověřili spoustu přírodních jevů, úkazů a „kouzel“ z každodenního života. Přesně podle motta IQ parku – „ Co si vyzkouším, tomu porozumím!“.

Úspěšnost Dne vědy vystihli nejlépe žáci z Letovic slovy: „V IQ parku to bylo skvělé! Bylo tam spoustu zajímavých věcí, např. z oblasti fyziky, chemie, matematiky …,  což nás hodně zaujalo. Nejvíc se nám líbil asi Titanic. Zajímavé bylo i zrcadlové bludiště, místo, ve kterém jsme si mohli vytvořit obří bubliny … Vytváření vlastních parfémů, perníčků a přáníček bylo taky super. Cesta nám pak uběhla strašně rychle. Děkujeme, že jste nám umožnili prožít tak krásnou neděli.“

Druhou akcí v rámci cyklu Dnů vědy bude přednáška Ing. Pavla Kopeckého, Ph.D. na téma Galaxie a objekty Mléčné dráhy spojená s návštěvou hvězdárny v Boskovicích s pozorováním hvězdné oblohy. Jste všichni zváni na středu 29. ledna od 15:30 do učebny 310 gymnázia.

Stanislav Sedláček

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934