Archivy

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Dny vědy

V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0006 se žáci základních škol účastní Dnů vědy. Jejich součástí jsou i chemická laboratorní cvičení. Žáci v rámci těchto cvičení mají možnost si vyzkoušet některou z připravených laboratorních úloh. Žádanými jsou cvičení prezentující separační chemické metody, metody volumetrické analýzy apod., pro které na svých mateřských základních školách nemají dostatečné materiálové či jiné vybavení. Více

Žijí s námi ve městě

Odpoledne druhého dubnového čtvrtku patřilo živočichům a živočichářům, tedy konkrétně ing. Romanu Zajíčkovi a jeho přednášce o živočiších, kteří s námi sdílejí životní prostor ve městech. Tyto spolubydlící potkáváme příliš zřídka na to, abychom si uvědomili, jak jsou hojní, natož abychom domysleli, PROČ vlastně ve městech jsou a nejsou těmi romantickými chlupáčky či opeřenci tam venku, v té pravé přírodě. Přednášející se také zabýval riziky, která takové soužití může skýtat. A co bylo tradičně nejlepší? Samozřejmě vtipné historky ze života brněnského zoologa a ukázka vycpaných zvířat. Více

Plazí odpoledne na Gymnáziu Boskovice

Který náš had je nejdelší? Kterého našeho hada je nejsnazší naštvat? Kde se v naší přírodě berou americké želvy nádherné? Co mají společného želvy, supi a kajmani? Kolik dospělých zdravých lidí zabije jed jedné zmije? Více

Údif = údiv nad možnostmi fyziky

V rámci Dnů vědy na naší škole mohli všichni zájemci shlédnout atraktivní vystoupení fyzikální skupiny s názvem ÚDiF (Úžasné divadlo fyziky). Žáci byli seznámeni s rozmanitými jevy fyziky z oblasti zvuku a světla. Mohli „slyšet světlo“ a „vidět zvuk“ a při tom byly použity pomůcky nakoupené v supermarketech – okapové roury, husí krky, lampičky apod. U všech jevů byla vysvětlena jejich fyzikální podstata v zajímavých souvislostech s běžným životem. Účastníci po strhujícím představení odcházeli ze školní auly v údivu a s ústy a očima dokořán.

Tekutý dusík – další velmi úspěšná akce v rámci Dnů vědy na Gymnáziu Boskovice

V rámci Dnů vědy na Gymnáziu Boskovice k nám zavítal pan RNDr. Pavel Konečný, CSc. – lektor Ústavu fyzikální elektroniky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Brno. V souboru celkem tří přednášek nám ukázal a vysvětlil spoustu atraktivních jevů, které probíhají za teploty -195 °C, tedy za teploty kapalného dusíku. Toto spektakulární a místy až úchvatné představení shlédlo téměř 180 žáků spolupracujících základních škol a studentů našeho gymnázia. Podle jejich vyjádření nelitovali času ani cesty do Boskovic, neboť s podobnými ukázkami nemají tak často možnost se setkat. Současně představení berou jako zajímavou pozvánku na další Den vědy – vystoupení skupiny ÚDiF = Úžasné divadlo fyziky. Tato fyzikální show proběhne ve středu 26. března od 15 hodin v aule gymnázia a je otevřena i pro širokou veřejnost.

Den vědy na Gymnáziu Boskovice – Galaxie a netradiční objekty Mléčné dráhy

Dne 29. 1. 2014 v rámci Dnů vědy proběhla v posluchárně gymnázia přednáška na téma Galaxie a objekty Mléčné dráhy. „Člověk zvedal svoji tvář k noční obloze od chvíle, kdy se stal člověkem a snad ještě dříve. Hvězdy mu byly kalendářem, kompasem i básnickým vytržením. Moderní uspěchaný člověk žije stále méně pod hvězdami a na přesvětlené obloze našich měst zahlédneme jen pár hvězd. Zastavme se a dopřejme si nerušený pohled do hlubin vesmíru, tak jak jej dnes znají astronomové.“ Ing. Pavel Kopecký, Ph. D. poutavým a názorným způsobem seznámil posluchače s rozměry Sluneční soustavy, s jejím postavením v rámci naší Galaxie a s náročností při snaze člověka (astronoma) pochopit a popsat námi pozorovaný vesmír. V druhé části prezentace nám představil nepřeberné množství  fascinujících objektů a to  nejen vzhledem, ale i vlastnostmi přítomných v naši Galaxii. Na prezentaci navázala návštěva hvězdárny v Boskovicích. Počasí však v tento den nepřálo a pozorování večerní oblohy nebylo možné. I přes tento malý nedostatek se Den vědy velmi vydařil a budeme se těšit na nová vesmírná dobrodružství.

Dny vědy na gymnáziu byly zahájeny

Celodenní nedělní návštěvou IQ paku v Liberci byl úspěšně zahájen cyklus Dnů vědy na Gymnáziu Boskovice. Víc jak 60 žáků ze spolupracujících základních škol a studentů našeho gymnázia si sami prakticky ověřili spoustu přírodních jevů, úkazů a „kouzel“ z každodenního života. Přesně podle motta IQ parku – „ Co si vyzkouším, tomu porozumím!“.

Úspěšnost Dne vědy vystihli nejlépe žáci z Letovic slovy: „V IQ parku to bylo skvělé! Bylo tam spoustu zajímavých věcí, např. z oblasti fyziky, chemie, matematiky …,  což nás hodně zaujalo. Nejvíc se nám líbil asi Titanic. Zajímavé bylo i zrcadlové bludiště, místo, ve kterém jsme si mohli vytvořit obří bubliny … Vytváření vlastních parfémů, perníčků a přáníček bylo taky super. Cesta nám pak uběhla strašně rychle. Děkujeme, že jste nám umožnili prožít tak krásnou neděli.“

Druhou akcí v rámci cyklu Dnů vědy bude přednáška Ing. Pavla Kopeckého, Ph.D. na téma Galaxie a objekty Mléčné dráhy spojená s návštěvou hvězdárny v Boskovicích s pozorováním hvězdné oblohy. Jste všichni zváni na středu 29. ledna od 15:30 do učebny 310 gymnázia.

Stanislav Sedláček

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934