Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – jaro 2020

Bylo zahájeno přihlašování do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám v roce 2020. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity kurzů. Pro čtyřleté studium je to 88 žáků (kurz je plně obsazen) a pro osmileté 64 žáků (ke dni 23. 12. 2019 volných 12 míst).Bližší informace,
přihláška.


Zájezd Anglie 2020
Placení záloh otevřeno od listopadu. Platby ve výši 6000 Kč posílejte na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Matematika

První tři místa v okresním kole matematické olympiády kategorie Z7 získali studenti sekundy

Dne 17.4.2012 se konalo okresní kolo matematické olympiády kategorie Z7. Ze školního kola do něj postoupili tito studenti sekundyy: Andrea Dvořáčková, Klára Dvořáčková, Tomáš Dvořák, Jan Feruga, Barbora Girgleová, Václav Harna, Lukáš Osouch.

V okresním kole se naši studenti umístili na výborných třech prvních místech. Na 1. místě Lukáš Osouch, na 2. místě Jan Feruga a na 3. místě Klára Dvořáčková.

Vítězům gratuluji a všem studentům děkuji za vzornou přípravu na školní i okresní kolo matematické olympiády při řešení obtížných úloh.

Mgr. Marie Boudová

Internetová matematická olympiáda 2012 – 5. ročník

V úterý 27. 11. 2012 se pustily dva týmy naší školy do dalšího matematického boje. Tentokrát to byli studenti čtvrtých ročníků třídy oktávy a 4. B.

V průběhu dvou hodin řešili v týmu 10 on-line zadaných úloh. Jejich pracovní zaujetí je jasně vidět z fotografií. Konkurenci jim dělalo dalších 204 přihlášených týmů z celé republiky. Ale jen 196 se jich nakonec soutěže zúčastnilo. A tak 47. místo oktávy je opravdu úspěchem. Tým třídy 4. B nebyl kompletní a jejich 116. místo je jen „kousek“ za polovinou.

Všem soutěžícím patří pochvala a poděkování za reprezentaci školy.

Tým oktávy: Tomáš Axman, Markéta Tesařová, Jiří Čermák, Leoš Málek, Antonín Kočvara, Jakub David a Jan Šula. Tým 4. B: Jan Tajovský, Daniela Alexová, Denisa Zatloukalová, Petra Továrková a Klára Kaliková.

Lada Bažantová

Není matrace jako MathRace

A co je MathRace? Prostě matematický závod s časem, sebou samým a ostatními internetovými soutěžícími z celé republiky. Ti se sešli 31. října 2012 odpoledne na tři hodiny k řešení zajímavých matematických úloh. Náš tým „Bramborový salát“ byl složen ze studentů prvních ročníků – Kateřina Látalová, Milan Suk, Jakub Němec, Přemysl Lefner a Michal Veselý. I přesto, že byli pravděpodobně nejmladší, drželi se statečně a patří jim nejen radost z vyřešených úloh, ale i pochvala za bojovný matematický výkon.

Lada Bažantová

Okresní kolo matematické olympiády kategorií Z7 a Z8

Dne 11. 4. 2012 se na ZŠ Boskovice konalo okresní kolo matematické olympiády v kategoriích Z7 a Z8. V kategorii Z7 ze školního kola postoupili Vendula Kuchyňová, Jakub Fanta a Štěpán Ševčík ze sekundy. V okresním kole se na děleném 3. místě umístil Štěpán Ševčík, 4. místo obsadil Jakub Fanta a byl rovněž úspěšným řešitelem.

V kategorii Z8 ze školního kola postoupili studenti tercie Jan Konečný, Vít Kožoušek, Adam Jeřábek, Tomáš Mosler, Viktor Jurdič, Štěpán Horáček a Dominik Zemánek. V okresním kole se Tomáš Mosler umístil na 2. místě.

Vítězům gratulujeme a všem studentům děkujeme za vzornou přípravu.

Alena Svanovská (Z8), Mojmír Stloukal (Z7)

První tři místa v okresním kole matematické olympiády kategorie Z6 získali studenti primy

Dne 11.4.2012 se konalo okresní kolo matematické olympiády kategorie Z6. Ze školního kola do něj postoupili tito studenti primy: Andrea Dvořáčková, Klára Dvořáčková, Lukáš Osouch, Barbora Girgleová, Tomáš Dvořák, Klára Tušlová. V okresním kole se naši studenti umístili na výborných třech prvních místech. Na 1. místě Andrea Dvořáčková, na 2. místě Lukáš Osouch a na 3. místě Klára Dvořáčková.

Vítězům gratuluji a všem studentům děkuji za vzornou přípravu na školní i okresní kolo matematické olympiády při řešení obtížných úloh.

Mgr. Marie Boudová

Úspěch v krajském kole matematické olympiády

Dne 21.3.2012 se konalo v Brně krajské kolo matematické olympiády kategorie Z9, kterého se zúčastnili z naší školy dva žáci kvarty Marek Tichý a Dominik Vyskočil. Účastníci měli za úkol řešit čtyři úlohy, časový limit byl čtyři hodiny. Úspěšným řešitelem se stal Marek Tichý, který obsadil velmi pěkné 7.místo. Dominikovi utekl úspěch o vlásek. Blahopřejeme!

Výborné umístění primánů v Pythagoriádě

Gratuluji k výborným výsledkům studentů primy v okresním kole Pythagoriády 6. ročníku: Z pěti zúčastněných studentů obsadili v okresním kole 1. místo /Lukáš Osouch/, 2. místo /Andrea Dvořáčková/, 3. místo /Jan Feruga/, 6. místo /Tomáš Dvořák/ a 8. místo /Klára Borková/. Gratuluji a děkuji za reprezentaci.

Mgr. Marie Boudová

Školní kolo matematické olympiády kategorie B a C

Ve čtvrtek 26. ledna proběhlo školní kolo MO kategorie B, C. V kategorii B zvítězil Martin Klusáček 2.B se 16 body, na druhém místě Dominik Bednář 2.B se 13 body. Oba postupují do krajského kola, které se bude konat 17. dubna v Brně. V kategorii C se letos žádný úspěšný řešitel nenašel.

Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme hodně zdaru v krajském kole!

Jitka Stloukalová

Internetová matematická olympiáda

Dne 29. 11. 2011 proběhl 4. ročník Internetové matematické olympiády, které se zúčastnily tři týmy z naší školy V sedmičlenných týmech bojovali studentky a studenti třetích a čtvrtých ročníků. Za jejich dvouhodinový boj s matematickými úlohami jim moc děkujeme. Na výsledky jsme všichni zvědaví. Sledujte s námi stránky http://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx .

Lada Bažantová

MathRace 2011

Dne 19. 10. 2011 proběhl třetí ročník matematické on-line soutěže MathRace. Za naší školu bojovaly čtyři týmy.

ERDAPFEL! – Libor Zvěřina Ladislav Rozkošný Michal Páral (VIII)

HoPAnDa – Petra Továrková, Daniela Alexová, Jan Tajovský, Anna Popková (3. B)

KAMS – Michaela Macková, Alžběta Vašíčková, Sabina Trčková (V)

Pralinky – Petra Mertová, Tereza Tlamková, Markéta Plačková, Ludmila Dobrozemská (4. B)

Soutěž probíhá ve třech hodinách v době od 16ti do 19ti hodin. Z 65 přihlášených týmů vydrželo pracovat 55 včetně všech našich družstev. V konečném pořadí se Pralinky umístily na 38. místě, hned za nimi byl ERDAPFEL!, HoPAnDa skočila 43 a nejmladší KAMS byl 47. Všem soutěžícím patří dík nejen za reprezentaci školy, ale i za chuť něco dokázat a poprat se s nelehkými matematickými úlohami. Můžete se podívat sami na http://brkos.math.muni.cz/mathrace/index.php

Lada Bažantová

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934