Archivy

Matematika

První tři místa v okresním kole matematické olympiády kategorie Z7 získali studenti sekundy

Dne 17.4.2012 se konalo okresní kolo matematické olympiády kategorie Z7. Ze školního kola do něj postoupili tito studenti sekundyy: Andrea Dvořáčková, Klára Dvořáčková, Tomáš Dvořák, Jan Feruga, Barbora Girgleová, Václav Harna, Lukáš Osouch.

V okresním kole se naši studenti umístili na výborných třech prvních místech. Na 1. místě Lukáš Osouch, na 2. místě Jan Feruga a na 3. místě Klára Dvořáčková.

Vítězům gratuluji a všem studentům děkuji za vzornou přípravu na školní i okresní kolo matematické olympiády při řešení obtížných úloh.

Mgr. Marie Boudová

Internetová matematická olympiáda 2012 – 5. ročník

V úterý 27. 11. 2012 se pustily dva týmy naší školy do dalšího matematického boje. Tentokrát to byli studenti čtvrtých ročníků třídy oktávy a 4. B.

V průběhu dvou hodin řešili v týmu 10 on-line zadaných úloh. Jejich pracovní zaujetí je jasně vidět z fotografií. Konkurenci jim dělalo dalších 204 přihlášených týmů z celé republiky. Ale jen 196 se jich nakonec soutěže zúčastnilo. A tak 47. místo oktávy je opravdu úspěchem. Tým třídy 4. B nebyl kompletní a jejich 116. místo je jen „kousek“ za polovinou.

Všem soutěžícím patří pochvala a poděkování za reprezentaci školy.

Tým oktávy: Tomáš Axman, Markéta Tesařová, Jiří Čermák, Leoš Málek, Antonín Kočvara, Jakub David a Jan Šula. Tým 4. B: Jan Tajovský, Daniela Alexová, Denisa Zatloukalová, Petra Továrková a Klára Kaliková.

Lada Bažantová

Není matrace jako MathRace

A co je MathRace? Prostě matematický závod s časem, sebou samým a ostatními internetovými soutěžícími z celé republiky. Ti se sešli 31. října 2012 odpoledne na tři hodiny k řešení zajímavých matematických úloh. Náš tým „Bramborový salát“ byl složen ze studentů prvních ročníků – Kateřina Látalová, Milan Suk, Jakub Němec, Přemysl Lefner a Michal Veselý. I přesto, že byli pravděpodobně nejmladší, drželi se statečně a patří jim nejen radost z vyřešených úloh, ale i pochvala za bojovný matematický výkon.

Lada Bažantová

Okresní kolo matematické olympiády kategorií Z7 a Z8

Dne 11. 4. 2012 se na ZŠ Boskovice konalo okresní kolo matematické olympiády v kategoriích Z7 a Z8. V kategorii Z7 ze školního kola postoupili Vendula Kuchyňová, Jakub Fanta a Štěpán Ševčík ze sekundy. V okresním kole se na děleném 3. místě umístil Štěpán Ševčík, 4. místo obsadil Jakub Fanta a byl rovněž úspěšným řešitelem.

V kategorii Z8 ze školního kola postoupili studenti tercie Jan Konečný, Vít Kožoušek, Adam Jeřábek, Tomáš Mosler, Viktor Jurdič, Štěpán Horáček a Dominik Zemánek. V okresním kole se Tomáš Mosler umístil na 2. místě.

Vítězům gratulujeme a všem studentům děkujeme za vzornou přípravu.

Alena Svanovská (Z8), Mojmír Stloukal (Z7)

První tři místa v okresním kole matematické olympiády kategorie Z6 získali studenti primy

Dne 11.4.2012 se konalo okresní kolo matematické olympiády kategorie Z6. Ze školního kola do něj postoupili tito studenti primy: Andrea Dvořáčková, Klára Dvořáčková, Lukáš Osouch, Barbora Girgleová, Tomáš Dvořák, Klára Tušlová. V okresním kole se naši studenti umístili na výborných třech prvních místech. Na 1. místě Andrea Dvořáčková, na 2. místě Lukáš Osouch a na 3. místě Klára Dvořáčková.

Vítězům gratuluji a všem studentům děkuji za vzornou přípravu na školní i okresní kolo matematické olympiády při řešení obtížných úloh.

Mgr. Marie Boudová

Úspěch v krajském kole matematické olympiády

Dne 21.3.2012 se konalo v Brně krajské kolo matematické olympiády kategorie Z9, kterého se zúčastnili z naší školy dva žáci kvarty Marek Tichý a Dominik Vyskočil. Účastníci měli za úkol řešit čtyři úlohy, časový limit byl čtyři hodiny. Úspěšným řešitelem se stal Marek Tichý, který obsadil velmi pěkné 7.místo. Dominikovi utekl úspěch o vlásek. Blahopřejeme!

Výborné umístění primánů v Pythagoriádě

Gratuluji k výborným výsledkům studentů primy v okresním kole Pythagoriády 6. ročníku: Z pěti zúčastněných studentů obsadili v okresním kole 1. místo /Lukáš Osouch/, 2. místo /Andrea Dvořáčková/, 3. místo /Jan Feruga/, 6. místo /Tomáš Dvořák/ a 8. místo /Klára Borková/. Gratuluji a děkuji za reprezentaci.

Mgr. Marie Boudová

Školní kolo matematické olympiády kategorie B a C

Ve čtvrtek 26. ledna proběhlo školní kolo MO kategorie B, C. V kategorii B zvítězil Martin Klusáček 2.B se 16 body, na druhém místě Dominik Bednář 2.B se 13 body. Oba postupují do krajského kola, které se bude konat 17. dubna v Brně. V kategorii C se letos žádný úspěšný řešitel nenašel.

Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme hodně zdaru v krajském kole!

Jitka Stloukalová

Internetová matematická olympiáda

Dne 29. 11. 2011 proběhl 4. ročník Internetové matematické olympiády, které se zúčastnily tři týmy z naší školy V sedmičlenných týmech bojovali studentky a studenti třetích a čtvrtých ročníků. Za jejich dvouhodinový boj s matematickými úlohami jim moc děkujeme. Na výsledky jsme všichni zvědaví. Sledujte s námi stránky http://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx .

Lada Bažantová

MathRace 2011

Dne 19. 10. 2011 proběhl třetí ročník matematické on-line soutěže MathRace. Za naší školu bojovaly čtyři týmy.

ERDAPFEL! – Libor Zvěřina Ladislav Rozkošný Michal Páral (VIII)

HoPAnDa – Petra Továrková, Daniela Alexová, Jan Tajovský, Anna Popková (3. B)

KAMS – Michaela Macková, Alžběta Vašíčková, Sabina Trčková (V)

Pralinky – Petra Mertová, Tereza Tlamková, Markéta Plačková, Ludmila Dobrozemská (4. B)

Soutěž probíhá ve třech hodinách v době od 16ti do 19ti hodin. Z 65 přihlášených týmů vydrželo pracovat 55 včetně všech našich družstev. V konečném pořadí se Pralinky umístily na 38. místě, hned za nimi byl ERDAPFEL!, HoPAnDa skočila 43 a nejmladší KAMS byl 47. Všem soutěžícím patří dík nejen za reprezentaci školy, ale i za chuť něco dokázat a poprat se s nelehkými matematickými úlohami. Můžete se podívat sami na http://brkos.math.muni.cz/mathrace/index.php

Lada Bažantová

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934