Na stránky do sekce TEV, sportovní kurzy byly přidány informace k LVK 1. ročník a sekunda.


Zájezd do Anglie – květen 2018
program, přihláška, splátkový kalendář.Kronika divadla poezie Kaňka na Gymnáziu v Boskovicích je k zakoupení v kanceláři gymnázia. Kronika stojí 250 Kč při osobním odběru, při zaslání poštou 350 Kč. Peníze se platí předem v hotovosti do pokladny GYBA v kanceláři školy nebo na účet Gyba 156647003/0300. Při platbě na účet je třeba zaslat na e-mail info@gymbos.cz jméno, datum platby a přesnou adresou dodání, tel. číslo. Kniha už je k dispozici.


Archiv

Matematika

První místo v soutěži Náboj

Dne 24. 11. 2017 se vydalo 8 studentů kvarty do Brna s prof. Boudovou změřit své síly v matematické soutěži Náboj Junior. Je to mezinárodní soutěž (probíhá v České republice, Slovensku, Polsku) pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy a odpovídajících ročníků gymnázia. Náboj Junior je od roku 2015 zařazen do programu Excelence ZŠ a do programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, vyhlašovanými MŠMT ČR. Více

Přírodovědný klokan

Dne 12. 10. 2016 se v celé republice sešli ve svých školách řešitelé Přírodovědného klokana. Soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií: kadet – studenti tercie a kvarty, a junior – studenti prvních a druhých ročníků vyššího gymnázia. Více

Matematická olympiáda Z7

Dne 5. dubna navštívili žáci třídy sekundy budovu ZŠ Boskovice, aby se zúčastnili okresního kola Matematické olympiády v kategorii Z7. Jejich úkolem bylo vypočítat 3 úlohy a popsat postup jejich výpočtu. V této kategorii soutěžilo 43 účastníků, z nichž 7 jsou žáci třídy sekundy. Více

Matematická olympiáda kategorie B a C

Školní kolo matematické olympiády pro kategorie B a C se konalo 21. 1. 2016. Studenti prvních a druhých ročníků museli během čtyř hodin vyřešit tři zapeklité matematické příklady. Nejlepšími řešiteli v kategorii C se stali Andrea Dvořáčková (V) a Gabriela Leflerová (1. B) a v kategorii B Jakub Fanta (VI). Více

Prima v okresním kole matematické olympiády kategorie Z6

Ve středu 8. dubna se konalo okresní kolo matematické olympiády kategorie Z6 v prostorách ZŠ Boskovice, nám. 9. května. Z primy se ho zúčastnilo 7 žáků, kteří byli nominováni na základě řešení příkladů z domácího kola. V konkurenci 48 soutěžících z celého okresu se Tomáš Zatloukal a Adéla Ženatová podělili o první místo a Šárka Dvořáčková, Aneta Dvořáčková, Martin Vašíček a Edita Zemánková získali pěkné třetí místo. Více

Matematická olympiáda kategorie B a C

Školní kolo matematické olympiády pro kategorie B a C se konalo 22. 1. 2015. Vybraní studenti prvních a druhých ročníků museli během čtyř hodin vyřešit tři zapeklité matematické úlohy. Více

Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z9

Dne 21. 1. 2015 se konalo okresní kolo matematické olympiády kategorie Z9. Ze školního kola do něj postoupili tito studenti kvarty: Andrea Dvořáčková, Klára Dvořáčková, Jan Feruga a Lukáš Osouch. V konkurenci okresního kola se naše gymnázium umístilo opravdu výborně. Lukáš Osouch obsadil první místo, Jan Feruga třetí místo a Andrea Dvořáčková páté místo. Všem zúčastněným děkuji za poctivou přípravu nad rámec jejich školních povinností, za výbornou reprezentaci školy a gratuluji vítězi. Lukáš Osouch a Jan Feruga postupují do krajského kola, které se bude konat v březnu v Brně.

Mgr. Marie Boudová

Přírodovědný klokan

Dne 15. 10. 2014 se v celé republice sešli ve svých školách řešitelé Přírodovědného klokana. Soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií: Kadet – studenti tercie a kvarty a Junior – studenti prvních a druhých ročníků vyššího gymnázia. Více

První místo v okresním kole matematické olympiády kategorie Z8

Dne 9.4.2014 se konalo okresní kolo matematické olympiády kategorie Z8. Ze školního kola do něj postoupili tito studenti tercie: Andrea Dvořáčková, Klára Dvořáčková, Tomáš Dvořák, Jan Feruga, Barbora Girgleová, Václav Harna, Lukáš Osouch. V okresním kole se z našich studentů na výborném 1. místě umístil Jan Feruga a na 4. místě Lukáš Osouch.

Vítězům gratuluji a všem studentům děkuji za vzornou přípravu na školní i okresní kolo matematické olympiády při řešení obtížných úloh a reprezentaci školy.

Mgr. Marie Boudová

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934