OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA
Vážení rodiče, žáci, absolventi a přátelé Gymnázia Boskovice, vzhledem k mimořádným opatřením spojených se šířením nemoci covid 19 jsme se rozhodli přesunout den otevřených dveří u příležitosti 120. výročí vzniku naší školy z 24. 10. 2020 na 29. 5. 2021. Děkujeme za pochopení.


Archivy

Informatika

Soutěž IQRF v Praze

Dne 15. 11. 2016 se žáci Gymnázia Boskovice Ondřej Lefler, Jan Včelík, Tomáš Rottenberg, Roman Ondráček a Daniela Ševčáková zúčastnili IoT soutěže v Praze. Více

Robosoutěž 2016

V pátek 4. listopadu se tým Gymbos ve složení Jan Včelík, Ondřej Lefler a Roman Ondráček zúčastnil prestižní soutěže v závodech robotů Robosoutěž 2016, která se konala na katedře Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. V silné konkurenci 24 týmů jsme ve vyřazovacím souboji třikrát zvítězili. V dalším kole nás zradil ultrazvukový senzor nezbytný k dalšímu postupu, tím pádem jsme obsadili třinácté místo. Vraceli jsme se domů plní zážitků a zkušeností. Doufáme, že příští rok obsadíme lepší příčku. Více

Mikrokontroléry letí 2016

V pátek 10. 6. 2016 se konal závěrečný workshop soutěže Mikrokontroléry letí 2016, který pořádlo Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky. Zúčastnili se ho i žáci boskovického gymnázia. Na třetím místě se umístil Tomáš Rottenberg ze třídy sexta a na sedmém místě se umístil Roman Ondráček ze třídy 2. C. Více

1. a 3. místo v mezinárodní soutěži IQRF Wireless Challenge II

Soutěž o nejlepší bezdrátovou aplikaci IQRF Wireless Challenge II odhalila své vítěze. Do mezinárodní soutěže se přihlásilo celkem 47 soutěžících ze 14 zemí. Finálové klání deseti nejlepších týmů proběhlo formou interaktivního veletrhu na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze 27. května 2016. Více

8. místo v soutěži Mikrokontroléry letí 2015

V pátek 12. 6. 2015 se konal závěrečný workshop soutěže Mikrokontroléry letí 2015, který pořádá Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky. Více

Pojďme se dotknout ICT

Naše škola se zapojila do projektu: Pojďme se dotknout ICT, č. projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0016 jako partner projektu.
Více

Přírodovědný klokan

Dne 15. 10. 2014 se v celé republice sešli ve svých školách řešitelé Přírodovědného klokana. Soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií: Kadet – studenti tercie a kvarty a Junior – studenti prvních a druhých ročníků vyššího gymnázia. Více

SOČ – postupujeme do celostátního kola

Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti se konalo v Brně na Gymnáziu na Tř. Kpt. Jaroše. Účastníků bylo mnoho, soutěžili v osmnácti kategoriích. Naši školu reprezentovalo pět studentů, z nichž se dva umístili na krásném 2. místě a postupují tedy do celostátního kola v Plzni.

Simona Kotková zaujala s tématem Zvládání školní zátěže, Radek Hanuš oslnil porotu vlastnoručně zkonstruovaným přehrávačem MP3 souborů. Petr Horáček (Uživatelské rozhraní systému pro zákonné odposlechy) a Kateřina Keprtová (Pohled na bezdomovce a bezdomovectví v rámci ČR) se umístili ve svých kategoriích na 5. místech, Karel Juřík (Příprava vzorků organických fotovoltaických článků a studium jejich vlastností) zatím na výsledky poroty čeká. Doufejme, že se přidá k Simoně a Radkovi do státního kola.

Všem zúčastněným děkujeme za odvahu postavit se před odbornou porotu a ostatní studenty a čelit náročným dotazům, postupujícím gratulujeme k úspěchu. Jen tak dál!

Irena Janíková

Pět prvních míst v okresním kole Středoškolské odborné činnosti!

Letos jsme do Okresního kola Středoškolské odborné činnosti vyslali 5 studentů. Karel Juřík (3.C) informoval o výzkumu organických fotovoltaických článků v kategorii Fyzika, Simona Kotková (3.B) prezentovala práci na téma Školní zátěže v oblasti Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, Kateřina Keprtová (3.C) vystoupila s tématem bezdomovců v České republice v okruhu Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory, Radek Hanuš (3.B) seznámil porotu a diváky s vlastnoručně vyrobeným MP3 přehrávačem v kategorii Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace, Petr Horáček (VIII) představil uživatelské prostředí systému pro zákonné odposlechy v oblasti Informatika.

Dle pořadatele akce se letos zúčastnilo překvapivé množství studentů. Soutěž byla tedy náročná jak časově, tak z hlediska konkurenčních příspěvků studentů z ostatních škol. Přesto všichni naši studenti obstáli na výbornou a z Blanska si v jejich zastoupení odvezlo Gymnázium Boskovice pět prvních míst.

Děkujeme studentům za perfektní reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Irena Janíková

Okresní kolo kolo – Šachy 2012

Dne 13. 12. 2012 proběhlo v Jedovnicích okresní kolo v šachu. Naši školu zastupoval tým ve složení Filip Dvořáček, Lukáš Osouch, František Veselý, Martin Král, Marek Tichý a Michaela Dvořáčková. Obsadili krásné druhé místo. Gratulujeme

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934