Polsko, Osvětim, 8. 11. 2019


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – jaro 2020

Bylo zahájeno přihlašování do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám v roce 2020. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity kurzů. Pro čtyřleté studium je to 88 žáků (ke dni 7. 11. je volných 21 míst) a pro osmileté 64 žáků (ke dni 6. 11. je volných 23 míst).Bližší informace,
přihláška.


Zájezd Anglie 2020
Placení záloh otevřeno od listopadu. Platby ve výši 6000 Kč posílejte na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Geografie

Zeměpisná olympiáda 2019

Již v prosinci a lednu proběhla školní kola zeměpisné olympiády. Z našeho školního kola postoupila do okresního kola pětice Lukas Hlosta (prima), Radim Klíma (sekunda), Josef Soural (kvarta), Ondřej Vlach (septima), Vojtěch Koudelka (2.B) a Kryštof Kintr (2.C). Z okresního kola postoupil dále Josef Soural, který následně zvítězil i v kole krajském, a tím se kvalifikoval do kola celostátního. Více

Zeměpisná olympiáda 2017

V lednu proběhlo na naší škole tradiční školní kolo zeměpisné olympiády kategorie C (tercie, kvarta) a kategorie D (1. – 4. ročník vyššího gymnázia). Zúčastnilo se celkem 23 studentů, z toho v kategorii C 5 studentů a v kategorii D 18 studentů. Olympiáda je rozdělena na dva celky, přičemž v první části studenti pracují bez atlasu a ve druhé části již mohou k práci použít atlas. Soutěž v kategorii A a B proběhla v hodinách zeměpisu. Více

Přírodovědný klokan

Dne 12. 10. 2016 se v celé republice sešli ve svých školách řešitelé Přírodovědného klokana. Soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií: kadet – studenti tercie a kvarty, a junior – studenti prvních a druhých ročníků vyššího gymnázia. Více

Exkurze do Podyjí

Při průběhů přijímacích zkoušek je vždy třeba alespoň trochu vyprázdnit školu, aby nebyli žadatelé o budoucí studium na našem výběrovém gymnázium rušeni při práci, a tak se dne 18. 4. 2016 všechny tři třídy druhého ročníku vydaly na poučnou geografickou – přírodovědnou exkurzi do Podyjí, tedy do oblasti národního parku, o nějž se Česká republika dělí se svým jižním sousedem, Rakouskem. Více

Zeměpisná olympiáda 2016

Jako již každý rok, tak i v letošním školním roce proběhlo tradiční školní kolo zeměpisné olympiády kategorie C (tercie, kvarta) a kategorie D (1. – 4. ročník vyššího gymnázia). Zúčastnilo se celkem 32 studentů, z toho v kategorii C 8 studentů a v kategorii D 24 studentů. Olympiáda je rozdělena na dva celky, přičemž v první části studenti pracují bez atlasu a ve druhé části již mohou k práci použít atlas. Soutěž v kategorii A a B proběhla v hodinách zeměpisu. Více

Úspěšní geografové

Těmito slovy by se dalo vystihnout vystoupení našich studentů Ondřeje Vlacha (III) a Jakuba Fanty (V) na celostátním kole zeměpisné olympiády v Praze. Soutěž se konala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy ve dnech 13. 4. a 14. 4. 2015. První den probíhala práce v terénu, konkrétně v lokalitě Český kras. Druhý den již chlapci pracovali v učebně a absolvovali dvě části. První byla zaměřená na obecné geografické znalosti bez pomoci atlasu a v druhé části mohli k práci využít atlas. Více

Krajské kolo zeměpisné olympiády

V úterý 17. 3. 2015 proběhlo krajské kolo zeměpisné olympiády pořádané Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně.

Naši školu reprezentovali nejlepší řešitelé okresního kola: v kategorii C Ondřej Vlach (III) a v kategorii D Jakub Němec (VII) a Jakub Fanta (V). Více

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Ve středu 18. 2. 2015 se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Soutěž se tradičně koná na Gymnáziu Rájec – Jestřebí.

Naši školu reprezentovali nejlepší řešitelé školního kola: v kategorii A – Anna Peigerová (I), v kategorii B – Tereza Kejíkova (II), v kategorii C – Ondřej Vlach (III) a v kategorii D tři nejlepší ze školního kola – Jakub Fanta (V), Pavel Pospíšil (V) a Jakub Němec (VII). Více

Přednáška o Chile

V úterý 10. února měli naši studenti španělštiny příležitost alespoň na chvíli se přenést do Chile! Bývalá studentka gymnázia Gábina Šafránková se svým partnerem Fabriziem Hortem, který je z Chile, nám tento mimořádný zážitek zprostředkovali. Více

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934