OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí. Již v lednu začíná cyklus besed s úspěšnými absolventy – Ve světě se neztratíme. Jako první přijde debatovat významný český ekonom Ing. Pavel Kysilka, CSc.

Beseda se koná dne 27. 1. 2020 ve 14 hodin v aule gymnázia a je určena nejen pro žáky školy, ale i pro širokou veřejnost.

Oslavy pak zakončíme dne 24. 10. 2020 dnem otevřených dveří. Srdečně zveme všechny absolventy, aby společně zavzpomínali na svá studentská léta.


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – jaro 2020

Bylo zahájeno přihlašování do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám v roce 2020. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity kurzů. Pro čtyřleté studium je to 88 žáků (kurz je plně obsazen) a pro osmileté 64 žáků (ke dni 23. 12. 2019 volných 12 míst).


Zájezd Anglie 2020
Placení záloh otevřeno od listopadu. Platby ve výši 6000 Kč posílejte na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Geografie

Zeměpisná olympiáda 2019

Již v prosinci a lednu proběhla školní kola zeměpisné olympiády. Z našeho školního kola postoupila do okresního kola pětice Lukas Hlosta (prima), Radim Klíma (sekunda), Josef Soural (kvarta), Ondřej Vlach (septima), Vojtěch Koudelka (2.B) a Kryštof Kintr (2.C). Z okresního kola postoupil dále Josef Soural, který následně zvítězil i v kole krajském, a tím se kvalifikoval do kola celostátního. Více

Zeměpisná olympiáda 2017

V lednu proběhlo na naší škole tradiční školní kolo zeměpisné olympiády kategorie C (tercie, kvarta) a kategorie D (1. – 4. ročník vyššího gymnázia). Zúčastnilo se celkem 23 studentů, z toho v kategorii C 5 studentů a v kategorii D 18 studentů. Olympiáda je rozdělena na dva celky, přičemž v první části studenti pracují bez atlasu a ve druhé části již mohou k práci použít atlas. Soutěž v kategorii A a B proběhla v hodinách zeměpisu. Více

Přírodovědný klokan

Dne 12. 10. 2016 se v celé republice sešli ve svých školách řešitelé Přírodovědného klokana. Soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií: kadet – studenti tercie a kvarty, a junior – studenti prvních a druhých ročníků vyššího gymnázia. Více

Exkurze do Podyjí

Při průběhů přijímacích zkoušek je vždy třeba alespoň trochu vyprázdnit školu, aby nebyli žadatelé o budoucí studium na našem výběrovém gymnázium rušeni při práci, a tak se dne 18. 4. 2016 všechny tři třídy druhého ročníku vydaly na poučnou geografickou – přírodovědnou exkurzi do Podyjí, tedy do oblasti národního parku, o nějž se Česká republika dělí se svým jižním sousedem, Rakouskem. Více

Zeměpisná olympiáda 2016

Jako již každý rok, tak i v letošním školním roce proběhlo tradiční školní kolo zeměpisné olympiády kategorie C (tercie, kvarta) a kategorie D (1. – 4. ročník vyššího gymnázia). Zúčastnilo se celkem 32 studentů, z toho v kategorii C 8 studentů a v kategorii D 24 studentů. Olympiáda je rozdělena na dva celky, přičemž v první části studenti pracují bez atlasu a ve druhé části již mohou k práci použít atlas. Soutěž v kategorii A a B proběhla v hodinách zeměpisu. Více

Úspěšní geografové

Těmito slovy by se dalo vystihnout vystoupení našich studentů Ondřeje Vlacha (III) a Jakuba Fanty (V) na celostátním kole zeměpisné olympiády v Praze. Soutěž se konala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy ve dnech 13. 4. a 14. 4. 2015. První den probíhala práce v terénu, konkrétně v lokalitě Český kras. Druhý den již chlapci pracovali v učebně a absolvovali dvě části. První byla zaměřená na obecné geografické znalosti bez pomoci atlasu a v druhé části mohli k práci využít atlas. Více

Krajské kolo zeměpisné olympiády

V úterý 17. 3. 2015 proběhlo krajské kolo zeměpisné olympiády pořádané Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně.

Naši školu reprezentovali nejlepší řešitelé okresního kola: v kategorii C Ondřej Vlach (III) a v kategorii D Jakub Němec (VII) a Jakub Fanta (V). Více

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Ve středu 18. 2. 2015 se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Soutěž se tradičně koná na Gymnáziu Rájec – Jestřebí.

Naši školu reprezentovali nejlepší řešitelé školního kola: v kategorii A – Anna Peigerová (I), v kategorii B – Tereza Kejíkova (II), v kategorii C – Ondřej Vlach (III) a v kategorii D tři nejlepší ze školního kola – Jakub Fanta (V), Pavel Pospíšil (V) a Jakub Němec (VII). Více

Přednáška o Chile

V úterý 10. února měli naši studenti španělštiny příležitost alespoň na chvíli se přenést do Chile! Bývalá studentka gymnázia Gábina Šafránková se svým partnerem Fabriziem Hortem, který je z Chile, nám tento mimořádný zážitek zprostředkovali. Více

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934