Archivy

Filmový klub

Filmový klub opět v provozu

Na konci loňského školního roku jsme opět uvedli do provozu FK GymBos, za dobu našeho fungování jsme již pět krát promítali. Začali jsme filmem Hrdý mladý nácek, pokračovali jsme přes Popelku na prodej, Podfukáře, Punkový syndrom až k filmu Na sever od slunce. Promítáme na konci každého měsíce, vždy v Hudebním klubu Sklepy. Informace o dalších promítáních naleznete na nástěnce v bufetu.

Za FK GymBos, Klára Ondráčková VII

Únorové promítání

Dne 2. 2. 2012 ve 14:00 jsme uspořádali 3. tématické promítání v rámci projektu Jeden svět na školách. Náplní byl norský film Zločin a trest pojednávající o zločinech spáchaných proti obyvatelům Bosny a Hercegoviny během 90. let minulého století.

Projekce se zúčastnilo celkem 21 lidí, mezi nimiž byli zastoupeni profesoři i studenti. Jako hosta jsme přizvali předsedu muslimské obce v Brně pana Muneeba Hasana Al Rawi společně s jeho manželkou Almedinou, která válku v Bosně sama zažila a mohla nám tak zprostředkovat své životní osudy a dojmy.

Myslím, že film byl velmi realistický a na Almedinu citově zapůsobil. Bylo velmi zajímavé, avšak zároveň smutné slyšet, co vše se jí – jako malé dívce – přihodilo. Mezi nejsugestivnější zážitky z války patřilo jednoznačně žebrání spolu s ostatními sourozenci o mouku či výslech policií.

Promítání jsme zakončili diskusí a názory, jak ze strany pana Al Ravi či Almediny, tak i ze strany studentů.

Myslím, že jedním z nejsilnějších dojmů byl fakt, že se tento masakr odehrál v 90. letech 20. století jen kousek od naší země.

Pavlína Juračková, FK Boskovice

Projekce filmového klubu aneb trochu Barmy

Dne 8.12. 2011 se konala na boskovickém gymnázium další projekce Filmového klubu pod záštitou projektu Jeden svět na školách. Promítání filmu Barmský VJ podpořili také milé hosté – Jana Mair koordinátorka FK a také paní Sabe Soe- ředitelka barmského centra v Praze.

Celý den ve škole byl tematicky přizpůsoben – Pavlína Juračková a Ondřej Štefaňák

( zastupující Filmový klub ) oblékli ručně vyrobené mnišské obleky, nazuli jednoduché pantofle a vyrazili do školních prostor. Za zády jim hrála meditativní hudba a celý den byl provoněn vůní čaje, která se linula ze studentské klubovny, kde probíhala čajovna. Po příchodu do tohoto čajového ráje si mohl každý student zakoupit nějaký pamlsek. Sortiment byl celkem obsáhlý od placiček, toastů až po nejrůznější druhy čaje.

Kdo chtěl, mohl posedět s přáteli, dozvědět se něco nového z fotek a plakátů o Barmě a nebo jen tak meditovat.

O tom, že se akce opravdu zdařila, svědčí i přiložený věstník, ve kterém organizace Člověk v tísní pravidelně informuje o příkladech dobré praxe.

Pavlína Juračková, FK Gymnázia Boskovice

Mezinárodní setkání v Bratislavě

Organizátoři studentských filmových klubů z České republiky, Estonska, Polska, Rumunska a Slovenska se setkali na Mezinárodním tematickém setkání v Bratislavě 24. – 27. listopadu 2011. Každá země měla v zastoupení 4 organizátory. Setkání bylo zaměřeno na aktivní účast na demokratickém životě v Evropské unii a téma se prolínalo celým programem.

V rámci workshopů studenti sdíleli svoje zkušenosti z organizování projekcí a dalších studentských akcí a diskutovali o aktivním občanském zapojení. Vyzkoušeli si, jak naplánovat, připravit a uskutečnit studentský projet, a dozvěděli se, jak lze pro pozitivní změny a aktivní občanskou participaci využít nová média. Nechyběly ani projekce dokumentárních filmů a debaty se zajímavými hosty – režisérkou filmu Life on the Equator Bobou Baluchovou a stážistkami Paung Paung z Barmy a Wai-Hang Hsieh z Taiwanu. Setkání se zúčastnila studentka Pavlína Juračková ze 4. B.

Setkání studentských filmových klubů Jeden svět v Praze

Tento text je psán s ohledem na jeho autocenzuru, biocenzuru a vlastně jakoukoli cenzuru a cenzuru, jako takovou, která by popírala výskyt mé existence a existence Pavlíny na setkání studentských filmových klubů Jeden svět v Praze, vod osmého po desátého října. Začnu.

Sobota osmého října pro mě začala časně. Podstoupil jsem hygienický rituál a odcestoval z města A do města B s lehkým rna-zavazadlem. Mírná desorientace a nástup do dalšího přemisťovacího prostředku, tentokráte již cíleně do Prahy, na tramvajovou stanici Perunova. Vždy hledejte Dickovu Street, aby vám totiž kolemjdoucí rozuměli, co hledáte. Příjemný recepční vypíchne moravský akcent v hlavním tématu ubytovací konverzace. Jste ubytovaní, běžíte na metro, potažmo klušete pěšky do čítárny Unijazzu, snaž se, přijdeš pozdě. Právě zde, v centrálovité centrále milého a líbivého festivalu pro Boskovice, jsme měli hlavní stan pro následující dny setkání. Jana Mair, koordinátorka naší studentské interakce, vykrmovala, pečovala, a hlavně se stále kouzelně usmívala na asi sedmnáct adolescentů, hledajících pravdy, utíkajících od všedních přežitků. Započalo se nevinnou hrou o nás samých s cílem se lépe poznat. Podařilo se, pojedli jsme pizzu. První workshop byl zaměřen na nová média a sociální sítě, jejich úlohu v globálním světě. Průvodcem online zmobilizovaným světem byl zcestovalý pomocník Člověka v tísni Jaroslav Valůch. Vystávaly otázky technické, posléze etické, diskuse rozesela tisíce barevných myšlenek. Následovala skvělá večeře v Therapy restaurantu. Pro lidi, kteří nemůžou skoro nic jíst, i pro ty, byla lehce stravitelná. Povídali jsme si u jídla, ikdyž nás občas někdo učí, co se nemá. Večerní projekce v Unijazzu byla oknem do autoritativním režimem svíjené Barmy. Videozáznamy objektivních amatérských reportérů, kteří jsou v Barmě zakázáni, zachycovaly utlačující a utlačované. Příjemně nás vytrhly stážistky z Barmy. Při hovoření v angličtině jsem si bytostně, prostě uvědomoval štěstí, jehož se mi dostalo, a o které usilují tisíce nesvobodných. – Toho večera jsem usnul na recepci Penzionu DM Jana. Probudil mě až můj nový spolubydlící, hledající postel.

Neděle stávala lenivě. Ale přece jsme posnídali v Penzioně DM Jana a posléze započal druhý workshop v Unijazzu. Konflikt a jeho řešení, přinejmenším sebepoznávací seance. Vynikající lektorka (nechci opomenout její jméno – V. Vyčichlová), vynikající workshop. Vycházel jsem ze dveří čítárny zadumán v podstatě toho všeho bytí a nebytí, a jak je to vlastně všechno křehké- v lidech i mezi lidmi. Příčný řez, restaurace, nabídl chutný oběd. Unijazz odpoledne zprostředkoval sdílení zkušeností v mnohých postřezích organizátorů studentských filmových klubů Jeden svět. Proprali jsme veškeré možnosti propagace, nápaditá promítání, témata k diskusím, hosty. Těšme, těšme, těšme se. Večeřeli jsme v Maitree, budhisticko-vegetariánské restauraci. Bylo mi ten den, i den předešlý moc hezky. Výstižně zachytil banalitu české politiky i nutnost větší četnosti cyklostezek v Praze film AUTOMAT. Unijazz, s návštěvou režiséra tohoto časosběrného, tragikomického snímku o tom, kterak je složité nakreslit a vymezit dráhu stovkám pražských cyklistů, kteří by v lecčem Praze ulehčili, kterak má česká (nejen) byrokracie chyby, Martinem Marečkem. Informačně nabytý diskusní kruh se táhl večerem. Usínali jsme dlouze, pochytáni mnohými poznatky.

Forum 2000 nás čekalo v pondělí, téma Internet, Social Networks and the Arab Spring v Goethe Institutu již v devět hodin. Anglická přednáška s Egypťany, jakožto se zástupci země, ve které bylo Arabské jaro rozpoutáno. Poté jsme běželi kamsi, kde jsem si objednal zapečené panini se špenátem a zase jsme běželi. Běželi jsme do Akademie věd a běželi jsme právě proto, že bylo málo času pro opojení se před další přednáškou v rámci Fora 2000. Beseda Naše korupce s představiteli předních českých politických stran – byly jimi TOP09, SZ, VV, ČSSD, Pirátská strana. Mohli jsme dokonce na hlasovací lístek zaškrtnout toho zástupce, který na nás nejvíce a nejmileji zapůsobil, nebo jen zapůsobil, v námi vyživované diskusi. Poslední myšlenka ve mě „Zaznělo, že demokracie není dokonalá. Chci oponovat, myslím si, že nedokonalí jsou lidé, kteří ji vytváří, a těmi demagogy jsou ti, co v demokracii a člověka nevěří, a přece se podílejí na vzniku toho všeho. „

Odjížděli jsme s Pavlínou pozdě odpoledne, využili jsme čas k nečekané návštěvě Unijazzu, naposledy se opojili a opravdu neradi, bylo kolem čtvrté hodiny, jsme Prahu, matičku českých měst, za počínajícího sychravého počasí opustili.

Ondřej Štefaňák

Filmový klub Gymnázium Boskovice

Dne 27.9.2011 se na boskovickém gymnáziu konalo první promítání ve školním roce 2011/2012. Film, který upoutal naši pozornost a který mohli naši spolustudenti zhlédnout, se natáčel v Rusku a autoři ho pojmenovali Děti ze stanice Leningradská.

Ze začátku jsme měli obavy, že začínáme s příliš drastickým filmem a že by nám to možná mohlo odradit studenty, ale opak byl pravdou. Na promítání přišlo zhruba 15 lidí, mezi kterými se ukázali i bývalí absolventi, což nás velmi potěšilo. Projekce byla uspořádána v novém informačním centru, které na naší škole vzniklo. Z toho plyne, že nejen kvalitní film, ale i zvuk a obraz měli studenti možnost vnímat.

O projekci jsme informovali více jak týden dopředu a na všech nástěnkách a veřejných místech byly rozvěšeny plakáty s informacemi o filmu, autorech a věcech organizačních. V den projekce jsme pro zefektivnění informovanosti použili i školní rozhlas.

Po zhlédnutí filmu, který trval 35 minut, jsme začali diskusi, zapojili se téměř všichni studenti a bylo to opravdu zajímavé. Každý si v dokumentu našel různé stránky a úhly pohledu. Od sociální problematiky až po ekonomické či politické problémy. Spektrum názorů bylo opravdu velmi barevné a diskuse trvala zhruba 50 minut. Nejvíce nás potěšil zájem studentů o další brzké projekce. Z projekce připojuji i pár fotografií.

Plánem další projekce je zajistit hosta a mít opět tak vydařenou diskusi, jako byla ta první. Sledujte tedy barevnou nástěnku v bufetu, připomínáme, že projekce jsou veřejné.

Organizátoři Ondřej Štefaňák, Pavlína Juračková a Barbora Stavělová

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934