Zájezd do Anglie – květen 2018
program, přihláška.Kronika divadla poezie Kaňka na Gymnáziu v Boskovicích je k zakoupení v kanceláři gymnázia. Kronika stojí 250 Kč při osobním odběru, při zaslání poštou 350 Kč. Peníze se platí předem v hotovosti do pokladny GYBA v kanceláři školy nebo na účet Gyba 156647003/0300. Při platbě na účet je třeba zaslat na e-mail info@gymbos.cz jméno, datum platby a přesnou adresou dodání, tel. číslo. Kniha už je k dispozici.


Archiv

Dějepis

1 2 3 5

Literárně-historická exkurze Olomouc

V úterý dne 10. října 2017 se třídy septima, 3. B a 3. C zúčastnily literárně-historické exkurze do města Olomouc.
Prošli jsme si historické jádro Olomouce a na náměstí se pokochali orlojem, morovým sloupem a kašnami – zajímavá byla kašna Arionova, která byla dokončena až roku 2002; naše sympatie si mimo jiné získala i díky soše želvy, která stojí vedle ní. Více

Exkurze do Kralic a Mikulčic

Ve středu 13. 9. se první ročníky a kvinta zúčastnily historicko-literární exkurze do Mikulčic a Kralic. Vzhledem k tomu, že jely všechny tři třídy, bylo zapotřebí nasadit do akce dva autobusy, přičemž jeden jel nejprve do Kralic a pak do Mikulčic, druhý obráceně. Více

Příběhy bezpráví 2016

Naše škola se každý rok zapojuje do projektu Příběhy bezpráví, který probíhá pod záštitou nadace Člověk v tísni. Každý rok je zasvěcen jinému tématu. Letos to byla emigrace. Abychom splnili podmínky projektu, měli jsme najít pamětníka, který dlouhodobě žije v emigraci, a uspořádat s ním besedu. Zásluhou paní profesorky Mgr. Elišky Kudláčkové se nám podařilo zkontaktovat pana Antonína Mareše, který od roku 1968 žije v Německu, kam emigroval s rodiči jako sedmnáctiletý po invazi armád spřátelených zemí do Československa… Více

Literárněhistorická exkurze do Litomyšle a Poličky

V pátek 23. září se vydaly třídy druhého ročníku (sexta, 2.B a 2.C) za poznáním a prohlídkou dvou krásných měst ve východních Čechách. Výprava se rozdělila na dvě skupiny, přičemž se tentokrát dělila třída 2.B. Více

Literárně-historická exkurze Kralice nad Oslavou

Dne 21. září potom, co jsme se všichni (třídy kvinta, 1.B a 1.C) naskládali do dvou autobusů, jsme vyrazili na historicko-literární exkurzi. První zastávkou na naší cestě bylo městečko Kralice nad Oslavou, kde jsme se rozdělili do tří skupin. Zde jsme měli možnost prohlédnout si expozici týkající se Bible kralické za doprovodu poutavého a poučného výkladu paní průvodkyně. Ta nám předvedla také to, jak se dříve knihy tiskly. Více

Praha 2016

Již tradičně v září jezdí čtvrté ročníky naší školy do Prahy za literárními a historickými poznatky. My jsme letos samozřejmě nebyli výjimkou a do našeho hlavního města jsme také zavítali. Více

Jak naši studenti poznávali německý vzdělávací systém

Vše to začalo 30. 5. 2016 v 8.00 hodin. Kola se odlepila od země a stroj, ve kterém sedělo 27 natěšených osob (24 studentů, 2 profesorky a pan řidič), se dal do pohybu.
Nemohla chybět již předem plánovaná zastávka v našem hlavním městě. Za komentáře paní profesorky Venerové jsme Prahu prošli od Pohořelce až po Václavské náměstí. Bez malého rozchodu by to nešlo, proto jsme se najedli, nakoupili si něco s sebou a všichni jsme se setkali pod sochou sv. Václava připraveni pokračovat v cestě. Náš příjezd do Bitterfeldu se trošku zpozdil, tak si nás naše hostitelské rodiny hned rozebraly a odvezly domů. Více

Exkurze do Podunají

Poslední školní měsíc jsme 2. a 3. června vyjeli za památkami do Podunají, konkrétně do malebné Bratislavy a druhý den ještě na Děvín. V 7 hodin ráno jsme odjeli autobusem od gymnázia. Nejprve jsme v 10:30 navštívili již na Slovensku automobilový závod Volkswagen. Byl to opravdu obrovský podnik, tak například jedna hala přesahovala až třicetkrát velikost fotbalového hřiště. Na začátku nám přidělili sluchátka, jinak bychom průvodce vůbec neslyšeli. Mohli jsme vidět robotizovanou výrobu, ale samozřejmě i mechaniky, kteří pracovali na nových automobilech. Více

Andy Warhol známý a neznámý (exkurze semináře Dějiny kultury)

Studenti 4. ročníku, kteří navštěvují seminář Dějiny kultury, se pravidelně účastní exkurzí do Brna. V prosinci v adventním čase jsme navštívili Místodržitelský palác, kde se nachází sídlo Moravské galerie, a měli jsme možnost prohlédnout si umělecké sbírky od středověku až po přelom 19. a 20. století. V dubnu těsně před maturitními zkouškami jsme se vydali do Brna za uměním podruhé směrem ke hradu Špilberk. Více

1 2 3 5
Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934