OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA
Vážení rodiče, žáci, absolventi a přátelé Gymnázia Boskovice, vzhledem k mimořádným opatřením spojených se šířením nemoci covid 19 jsme se rozhodli přesunout den otevřených dveří u příležitosti 120. výročí vzniku naší školy z 24. 10. 2020 na 29. 5. 2021. Děkujeme za pochopení.


Archivy

Chemie

Gymnázium Boskovice vypisuje výběrové řízení na místo učitele/učitelky

Gymnázium Boskovice vypisuje výběrové řízení na místo učitele/učitelky s aprobací:

matematika a chemie nebo chemie a biologie nebo
matematika a fyzika nebo matematika a biologie

Požadavky:

  • vzdělání splňující podmínky zákona č. 563/2004 Sb., o pedag. pracovnících v platném znění,
  • ochota zapojit se do rozšiřujících aktivit školy,
  • dobrá znalost práce s PC,
  • samostatnost, profesionalita, loajalita.

Nástup od 1. 2. 2019.
Strukturovaný životopis zasílejte na info@gymbos.cz do 23. 11. 2018.
Součástí výběrového řízení je pohovor, o jehož termínu budete informováni na Vámi poskytnutý email. Předpokládaný termín pohovoru je 29. 11. 2018 v odpoledních hodinách.
Mgr. Alena Svanovská, ředitelka

Přírodovědný klokan

Dne 12. 10. 2016 se v celé republice sešli ve svých školách řešitelé Přírodovědného klokana. Soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií: kadet – studenti tercie a kvarty, a junior – studenti prvních a druhých ročníků vyššího gymnázia. Více

Exkurze v boskovických firmách

V předposledním červnovém týdnu měli studenti druhých ročníků boskovického gymnázia možnost seznámit se s některými místními firmami. Poté, co studenti 2. B a sexty navštívili Gatemu a LD seating, jsme my, studenti 2. C, šli na exkurzi do rodinné firmy LANIK, s.r.o. Více

Školní kolo chemické olympiády kategorie C

Po zvládnutí teoretické části chemické olympiády kategorie C přistoupilo jedenáct studentů prvních a druhých ročníků k řešení nelehkých laboratorních úkolů. I když byl pátek s datem 13. 3. 2015, nenechali se studenti zastrašit a praktické úlohy v časovém limitu úspěšně zvládli. Více

Dny vědy

V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0006 se žáci základních škol účastní Dnů vědy. Jejich součástí jsou i chemická laboratorní cvičení. Žáci v rámci těchto cvičení mají možnost si vyzkoušet některou z připravených laboratorních úloh. Žádanými jsou cvičení prezentující separační chemické metody, metody volumetrické analýzy apod., pro které na svých mateřských základních školách nemají dostatečné materiálové či jiné vybavení. Více

Okresní kolo chemické olympiády

9. 3. 2015 se již tradičně na naší škole utkali nejlepší řešitelé školních kol chemické olympiády kategorie D. Jejich zbraně byly velmi netradiční: znalosti anorganické chemie, především elektrochemie, psaní chemických rovnic a výpočtů z nich a k tomu bezchybné zvládnutí kolorimetrie. Více

Okresní kolo chemické olympiády

21. 3. 2014 se na naší škole utkali nejlepší řešitelé školních kol chemické olympiády kategorie D. Jejich zbraně byly velmi netradiční: znalosti anorganické chemie, především tvorby solí, chemie fosforu, důkazy plynů a k tomu bezchybné zvládnutí titrace. První místo putuje zásluhou Markéty Novotné na ZŠ Olešnice, druhou příčku obsadila Zuzana Bušinová ze ZŠ Letovice a třetí místo zůstává zásluhou Jakuba Fanty z kvarty u nás.

Radka Hrubá

Výsledky chemické olympiády kategorie D

Po vyřešení úloh teoretické části a laboratorního úkolu přistoupilo devět kvartánů naší školy k poslední zkoušce: řešení testových otázek chemické olympiády kategorie D. Po sečtení všech bodů obsadil první místo Jakub Fanta, druhou příčku získala Vendula Kuchyňová a třetí místo patří Štěpánu Ševčíkovi. Úspěšným řešitelem se stal i Petr Krejčíř. Za účast dále děkuji Pavlu Pospíšilovi, Zdeňku Staňkovi , Olze Chvátalové, Petru Dražilovi a Janu Špidlíkovi. Jakubovi s Vendulou přeji hodně úspěchů v okresním kole, které se uskuteční 21. 3. na naší škole.

Radka Hrubá

Seminář Chemie v praxi

Seminář chemie v praxi se koná pravidelně 1x za měsíc v rozsahu 2 až 3 hodin. Den v měsíci není přesně stanoven, bude vždy určen po vzájemné domluvě. Obsahem semináře je především praktická laboratorní činnost s vysvětlením a popisem probíhajících chemických dějů. Více

Přírodovědný klokan

Dne 16. 10. 2013 se v celé republice sešli ve svých školách řešitelé Přírodovědného klokana. Soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií. Kadet – studenti tercie a kvarty a Junior – studenti prvních a druhých ročníků vyššího gymnázia. V každé kategorii je zadán soutěžícím test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Okruhy otázek zasahují do biologie, fyziky, zeměpisu, chemie a matematiky.

V naší škole se do soutěže zapojilo 25 žáků. Všem ještě jednou děkujeme za účast a přidáváme jména tří nejlepších z každé kategorie. V kategorii Junior byla naše škola jediným účastníkem v okrese, proto jsou naše výsledky zároveň i okresními. Kategorie Kadet: Andrea Dvořáčková (III.), Pavel Pospíšil (IV.), Štěpán Ševčík (IV.) Kategorie Junior: Jakub Němec (VI.), Zuzana Valentová (1. B), Adam Jeřábek (IV.).

Lada Bažantová a Radka Hrubá

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934