Archivy

Business Point 2018

Dne 26. a 27. ledna 2018 se skupina studentů z Gymnázia Boskovice zúčastnila finále manažersko-marketingové soutěže s názvem Business Point 2018. Soutěž, pořádaná Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně, měla pro letošní ročník téma zaměřené na marketingové aktivity využívající označení místa původu produktů.

Žáci boskovického gymnázia utvořili dva týmy, které se úspěšně dostaly přes první kolo mezi deset nejlepších až do již zmíněného finále. Byli to žáci ze sexty – Adéla Kožoušková, Adam Klement, Vít Hrdlička, Lukáš Přibyl, Karolína Jelínková a ze septimy Isabela Vybíhalová, Kateřina Horáková, Klára Tušlová a Jakub Odehnal.

Finále projektu bylo zahájeno v pátek dopoledne 26. ledna vyučujícími fakulty, kteří na úvod vysvětlili pravidla a rozdali týmům zadání. Poté se soutěžící s pověřeným dozorem rozešli do tříd. Účastníci měli po celou dobu na výběr z pestrého občerstvení, nechyběla ani lahodná káva a zákuseky. Po odevzdání vypracovaných prací se týmy vydaly domů, nebo zůstaly na místních kolejích. Následující den se zhotovené výtvory a návrhy prezentovaly před porotou a zbytkem zúčastněných.

I přesto, že byli naši studenti letos v projektu nováčky, obsadili v této celorepublikové soutěži páté a sedmé místo. Diplomy předával děkan fakulty doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. Následně byl připraven velký raut, který byl krásným závěrem tohoto projektu.

Po skončení akce byli všichni účastníci plní dojmů a konstatovali, že tyto projektové dny byly zajímavou zkušeností a velkým přínosem do dalšího studia.

Adam Klement, sexta

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934