Archivy

Brno 2007 ( Petrov – Vila Tugendhat )

V pátek 13. 4. 2007 podnikla třída 2.C pod vedením pedagogického doprovodu Josefa Prose a Jiřiny Bártové exkurzi do Brna. Přes datum, které v sobě ukrývá různé spekulace, jsme se všichni setkali v hale vlakového nádraží v Brně, někteří studenti ze západní části okresu Blansko cestovali autobusem nebo jiným vlakovým spojem.

Za slunečného počasí jsme vyrazili do centra města po ose Masarykova třída – Kapucínské náměstí – Moravské zemské muzeum až k tzv. Zelnému trhu, kde jsme mohli pozorovat čilý obchodní ruch a zároveň obdivovat výboje architektury od doby gotické až do 20. století. Slíbili jsme si, že si v budoucnu určitě nenecháme ujít nějaké zajímavé představení divadla Husa na provázku, které se nachází v severní části náměstí.

Potom jsme směřovali na návrší Petrov, kde jsme nejprve navštívili jeden ze symbolů Brna – gotickou katedrálu sv. Petra a Pavla. Na vrcholu chrámového štítu jsme si přečetli latinský nápis z Matoušova evangelia, který se stane předmětem studia v hodinách latinského jazyka. V majestátním klidu katedrály jsme usedli do lavic a chvíli rozjímali. Potom jsme prošli do Denisových sadů, kde se nám naskytl úchvatný pohled na Brno z úbočí Petrova. Naše další cesta vedla do muzea brněnské diecéze, kde jsme byli obeznámeni prostřednictvím soch a obrazů z období gotiky a baroka s životem Ježíše Krista na výstavě s názvem Vita Christi. Celkový dojem z expozice umocňovaly podzemní gotické prostory, ve kterých je výstava umístěna.

Blížil se polední čas, a tak jsme se vydali opět přes Zelný trh (kde se zčistajasna mezi stánky se zeleninou objevilo žluté Lamborghini) kolem Staré radnice na náměstí Svobody. Tady dostali studenti zasloužený rozchod, aby se mohli posilnit před dalším kulturním programem. Ve 14.00 hodin na nás čekal brněnský architektonický skvost v podobě vily Tugendhat. Byli jsme obšírně seznámeni nejen se vznikem a vývojem samotné stavby, ale i s pohnutým životním osudem majitelů vily – manželů Tugendhatových. Dokonce jsme měli možnost vidět zblízka i jejich dceru, která právě poskytovala informace sdělovacím prostředkům. Účelnost, důmyslnost, koncepce prostoru a smysl pro detaily u vily Tugendhat nám všem doslova vyrazily dech, zejména působivé bylo vzájemné prolínání exteriéru a interiéru stavby. Onyxová stěna, domácí kino, společenská místnost i terasa jako hřiště pro děti, unikátní systém vytápění a větrání, to vše činí z vily Tugendhat příjemné a zajímavé místo. Přejme si, aby byly brzy dořešeny majetkové záležitosti a aby se uvolnily finanční prostředky na její celkovou rekonstrukci.

Prohlídkou vily Tugendhat skončil oficiální program exkurze a po přesunu do centra Brna si studenti mohli již sami vychutnávat přívětivou jarní atmosféru moravské metropole.

PhDr. Josef Pros
Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934