Archivy

Boskovické zpěvobraní 2019

V sobotu 25. května se za hezkého počasí od 15 hodin konalo na nádvoří zámku Boskovice Boskovické zpěvobraní. Zúčastnily se ho jak sbory z Boskovic, tak sbory ze širšího okolí. Každý sbor se nejprve představil a poté zazpíval svůj repertoár. Jako první vystoupil sbor Janáček z Boskovic a následoval sbor Malá Nota a Notička z Gymnázia Boskovice.

Z Brna přijel sbor Mladí madrigalisté, který ukončil první polovinu přehlídky. Následovala přestávka, kdy si bylo možno koupit nějaké občerstvení. Poté vystoupil sbor Lumír z Brna a Carpe Diem z Letovic. Hlavní program ukončil sbor Nota z Gymnázia Boskovice. Poté následovala další přestávka a ve finále zazpíval každý sbor jednu až tři nejlepší písně ze svého repertoáru. Závěr 3. ročníku Boskovického zpěvobraní patřil všem sborům, které zazpívaly dohromady známou skladbu Rorando coeli.

Tomáš Klíma, prima

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934