Již více než 20 let máme na naší škole biokoutek, který je srdcem projektu Biosphera. Chováme živočichy, kteří nám pomáhají ukázat žákům, jak teoretické znalosti a poučky vypadají ve skutečnosti, a díky nimž můžeme snáz překonat trhlinu mezi encyklopedickými znalostmi a opravdovým kontaktem s přírodou.
V současné době chováme želvy nádherné, korálovku, žebrovníky, agamy vousaté, pakobylky, okružáky, škeble, oblovky, morčata a několik druhů ryb v biotopních akváriích. Každý týden probíhají schůzky, během kterých zajišťujeme údržbu a krmení, ale také diskutujeme akvaristické a teraristické poučky, živočichy ochočujeme, povídáme si o nich, v letních měsících některé z nich necháváme proběhnout na čerstvém vzduchu a na sluníčku, zvelebujeme jejich ubikace, radujeme se, když nám prospívají, a smutníme a řešíme, pokud mají zdravotní problémy. Práce to není snadná, ale když se ve vhodném poměru smíchá nadšení žáků, chuť učit se nové věci, zodpovědný přístup, vytrvalost, otevřená komunikace a láska k živému, může vzniknout skvělá směs, kterou si člověk rád opakovaně okoření některé přestávky a některá odpoledne.
O naše chovance samozřejmě pečujeme i o prázdninách – zde je výhodou ochotná vzájemná pomoc mezi vyučujícími, která umožňuje poskytovat našim „zvížatům“ nezbytnou péči i po dobu, kdy je škola prázdná a tichá (pokud zrovna neprobíhá rekonstrukce elektrických rozvodů nebo něčeho jiného).
Projekt Biosphera je jednou z těch krásných příležitostí, kdy se žáci mezi sebou i s učiteli mohou poznávat jako lidé, nejen jako žáci a spolužáci, a mohou strávit příjemné chvíle vyplněné společným zájmem, veselou náladou a kouzlem života, který lze vzít do dlaní.

Za komisi přírodních věd Petra Makovcová