Archiv

Beseda s novinářem

Ve středu 3. května navštívil třídu sextu pan Tomáš Trumpeš, redaktor boskovických novin Ohlasy. Besedu zorganizovala paní profesorka Juřeková, aby doplnila výuku publicistického stylu praktickými informacemi. Pan Trumpeš nás tedy blíže obeznámil s historií regionálních novin, s fungováním Ohlasů, s problematikou interview s politiky a s plusy i mínusy různých publicistických útvarů.

Naši třídu, ne vždy nadšenou z diktátů, upoutal I jeden z jeho názorů – „Novinář nemusí bravurně ovládat pravopis, to za něj opraví korektor, důležité je, aby byl kreativní a uměl skládat slova do srozumitelných a čtivých vět.”

Myslím, že beseda žáky zaujala a obohatila je o mnoho zajímavých informací a cenných zkušeností.

Kateřina Krajíčková, sexta

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934