Polsko, Osvětim, 8. 11. 2019


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – jaro 2020

Bylo zahájeno přihlašování do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám v roce 2020. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity kurzů. Pro čtyřleté studium je to 88 žáků (ke dni 7. 10. je volných 40 míst) a pro osmileté 64 žáků (ke dni 7. 10. je volných 42 míst).Bližší informace,
přihláška.


Gymnázium Boskovice má podepsanou smlouvu o poskytnutí služeb – zprostředkování zájezdu od CK Barbora Dokoupilová a dále smlouvu o zpracování dat studentů pro účely organizace zájezdu. Prosíme o vyplnění přiloženého formuláře s podpisem rodičů. Termín odevzdání formuláře: do 4. října 2019


1. informační schůzka
pro účastníky zájezdu do Anglie
se koná v pondělí 30. 9. v 9:40 v aule.
Prosíme, přijďte všichni a včas!


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Beseda s Michalem Vieweghem

V úterý 12. 3. 2019 jsme měli tu čest přivítat na naší škole jednoho z nejvýznamnějších současných českých autorů, Michala Viewegha. Jeho návštěva byla zároveň pomyslnou tečkou za celým Salonem s tématem Osobnost.

A o co nám tato důležitá osobnost české literatury předala? Kromě spisovatelských rad, kde najít inspiraci nebo jak publikovat vlastní texty, došlo i na rady do života. Pan Viewegh se s námi podělil o pár historek, které se často týkaly právě psaní a vydávání knih nebo natáčení filmů, pro které byly jeho romány inspirací. Dozvěděli jsme se okolnosti vzniku jeho prvotiny, ale také jaké to pro něho bylo vrátit se ke psaní po vážné nemoci.

Nemohlo chybět ani autorské čtení. Nejdříve nás rozesmál povídkou o průběhu dovolené s mrtvým manželem a poté nás málem rozplakal popisem života trpaslíka. Celé setkání ale zakončil vesele – parodií na Michaelu Jílkovou a neautorskou básní o poměrech na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v době jeho studií.

Anna Mrázková, septima

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934