Archivy

BERMUN 2018

BERMUN? „Co to je?“ řeknou si možná někteří z vás. Berlin Model United Nations je studentská konference pořádaná v Berlíně pod záštitou OSN, tedy Organizace spojených národů. Do Berlína se spolu s paní profesorkou Marií Minxovou vydali studenti Kateřina Horáková a Tomáš Dvořák z oktávy, Adéla Kožoušková ze septimy a Simona Různarová a Bohdan Sršeň ze 3.B. My, studenti Gymnázia Boskovice, jsme si tedy mohli vyzkoušet, jaké to asi je být součástí mezinárodních konferencí, na kterých se řeší nejzávažnější globální problémy dnešní doby.

Jednalo se pouze o simulaci opravdových světových konferencí, ale jednání probíhalo tak, jak to v OSN doopravdy funguje. Nám všem to rozhodně dalo spoustu rad do života a hodně jsme se přiučili, zvlášť v anglickém jazyce. Hlavní téma letošního BERMUNu bylo posílení globální spolupráce a politiky světového řádu a v jeho rámci se řešila řada dílčích otázek, jako například boj proti terorismu v zónách slabé státní kontroly nebo rozvoj umělé inteligence. Každý člen naší delegace si nejprve vybral komisi, ve které bude pracovat, např. Komisi pro lidská práva nebo Komisi pro odzbrojování, a následně jednu z daných otázek, na kterou vypracoval rezoluci, v níž navrhl, jak by danou situaci ve světě řešil coby delegát republiky Nepál. To byla totiž země, jejímž zastupováním jsme byli letos pověřeni. Konference začala ve středu na slavnostním zahajovacím ceremoniálu. Poslechli jsme si spoustu zajímavých projevů různých hostů a také jsme se poprvé setkali se studenty ze všech možných zemí, kteří se posléze stali našimi novými kolegy. Po zahájení jsme se rozdělili do skupin podle toho, na které téma jsme se připravili. Následující dny jsme trávili v prostorách americké školy v Berlíně nesoucí jméno Johna F. Kennedyho, kde jsme ve svých skupinách vypracovávali návrhy rezolucí a diskutovali o jejich finální podobě. Každou komisi vedli tři studenti (chairs), kteří dohlíželi na dodržování pravidel, určovali pořadí dotazů a celkově udržovali pořádek mezi všemi delegáty. V sobotu celá tato velkolepá akce vyvrcholila závěrečným ceremoniálem a večírkem (přísně nealkoholickým!), který jsme si všichni moc užili. Já osobně bych tuto akci hodnotila velmi kladně, všichni jsme se mnohému naučili, našli si spoustu nových kamarádů a poznali krásy Berlína.

Simona Různarová, 3.B

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934