OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Zájezd Anglie 2020
Doplatek (zbývající část celkové ceny) ve výši 5900 Kč posílejte do 20.3.2020 na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

BERMUN 2016

Studenti naší školy se ve dnech 16. 11. – 19. 11. opět zúčastnili mezinárodní modelové konference OSN v Berlíně BERMUN (Berlin Model United Nations), ta se letos zabývala globalizací jako celosvětovým fenoménem. Cílem tak bylo nejen jednat o klasických světových problémech, ale také v rámci globalizace přehodnotit samotnou roli OSN.

dscn6608Na konferenci jsou každoročně zástupci desítek prestižních mezinárodních institucí z celého světa, včetně členů organizace G20 Schools, konkurence je tedy vždy velká. Vždyť i tentokrát jsme byli jedna z pouhých dvou přítomných českých škol. Naše pětičlenná delegace zastupovala Maďarsko, zemi, jejíž zahraniční politika si ve své složitosti opravdu s ničím nezadá, zejména díky uprchlické krizi. Od začátku tedy bylo jasné, že příprava bude dlouhá a náročná. Odměnou ovšem byla akademická debata na velmi vysoké úrovni, několika našim studentům se dokonce podařilo prosadit dodatky (tzv. amendments) k několika rezolucím, z nichž některé byly schváleny, v oficiální výstupní dokumentaci BERMUNu jsme tedy také reprezentováni.
Delegátka Zuzana Bulová (4. C) působila v komisi pro životní prostředí (Environment Committee), cílem letošního zasedání byl boj s následky přírodních katastrof a vytvoření nových regulí pro snížení úrovně znečištění v průmyslových oblastech a městech.
Martin Pospíšil (VIII) byl aktivním členem komise politické (Political Committee), kde vytvářel a zaváděl opatření proti rasismu, xenofobii a diskriminaci migrantů, výstupem tohoto orgánu byly také standardizované procedury a mechanismy upravující registraci, distribuci a bezpečnost uprchlíků.
Viktor Jurdič (VIII) zasedal v komisi odzbrojovací (Disarmament Committee), ta se tento rok zabývala smlouvu proti proliferaci nukleárního materiálu, smlouvu o obchodu se zbraněmi z roku 2014 a monitoringem mezinárodního obchodu s konvenčními zbraněmi.
Martin Staněk (3. C) byl členem zvláštní konference (Special Conference), tématem bylo omezení korupce jako předpoklad pro boj s chudobou, dále pak role OSN jako humanitární organizace a také sociální inkluze obětí znásilnění.
Vít Kožoušek (VIII), ambasador naší delegace, hájil zájmy Maďarska v komisi pro lidská práva (Human Rights Committee), zejména co se týče prevence sexuálního násilí v oblastech konfliktu a zohledňování práv dětí a mládeže v agendách všech členských států.
Samotná konference probíhala na škole Johna Fitzgeralda Kennedyho (JFK School) v Berlíně, úvodní a závěrečné ceremonie pak v centru nadace Friedricha Eberta (Friedrich-Ebert-Stiftung) a v koncertním sále Berlínské univerzity umění.
Členové výpravy si akci pochvalovali, zejména díky faktu, že nikde jinde nemůžete tak dobře srovnat své znalosti a schopnosti s vysokým mezinárodním standardem a zároveň ověřit své kvality při práci v multikulturním prostředí. Studenti byli navíc ubytováni v berlínských rodinách, kde mohli získat další zkušenosti.
Z hlediska mezinárodní spolupráce, požadovaných znalostí, nutné úrovně kulturního přehledu a jazykových schopností nemá BERMUN na naší škole paralelu. My všichni jsme vděční za tuto příležitost a zároveň doufáme, že vedení školy bude i nadále podporovat podobné projekty a otevírat tak nebývalé možnosti k osobnímu růstu.

Za delegaci Vít Kožoušek, VIII
http://www1.bermun.de/about/

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934