OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Zájezd Anglie 2020
Doplatek (zbývající část celkové ceny) ve výši 5900 Kč posílejte do 20.3.2020 na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Bermun 2015

Ve dnech 17. 11. až 22. 11. se studenti Adam Jeřábek, Vít Kožoušek, Martin Pospíšil (VII), Yevgen Ponomarenko a Kateřina Táborská (VIII) v doprovodu prof. Marie Minxové zúčastnili již 24. ročníku modelové konference OSN v Berlíně pro střední školy (BERMUN – Berlin Model United Nations), tento rok na téma „Boj proti extrémismu za účelem podpory mezinárodního míru a bezpečnosti“.

DSCN5822Naše gymnázium zastupovalo Nizozemské království. Již před konferencí proběhla extenzivní příprava, která zahrnovala návštěvu Nizozemské ambasády v Praze nebo rozhovor se starostkou Boskovic Hanou Nedomovou. Na samotnou konferenci se sjelo více než 500 delegátů z několika desítek škol, především mezinárodních, např. Stockholm International School, International College Spain či American International School of Budapest.

Adam Jeřábek se zúčastnil jednání politické komise, kde mimo jiné s ostatními delegáty debatoval o obecné definici extrémismu a také o tom, jak usnadnit a podpořit mezikulturní dialog.

Vít Kožoušek pracoval v komisi odzbrojovací, ta se tento rok zabývala vytvářením směrnic pro používání bezpilotních letounů (UAVs) a také velmi aktuální otázkou kyberterorismu.

Martin Pospíšil se angažoval v tzv. speciální konferenci, letos se zaměřením na cenzuru médií, podporu kulturní rozmanitosti a prevenci radikalizace.

Yevgen Ponomarenko se v komisi pro životní prostředí zabýval biologickými zbraněmi a otázkou udržitelnosti velkých městských aglomerací.

Kateřina Táborská si vybrala komisi pro lidská práva, kde se řešilo digitální sledování (surveillance) v kontextu extrémismu a také prevence radikalizace v uprchlických táborech. V silné mezinárodní konkurenci vzniklo vskutku akademické prostředí, v němž se naši studenti snažili aktivně účastnit všech debat. Někdy ovšem zůstával rozum stát nad politickým rozhledem, vědomostmi a úrovní angličtiny ostatních delegátů. Pro všechny to nicméně byla nesmírně cenná zkušenost a již se těšíme na příští rok.

Pokud máte zájem dozvědět se více o této konferenci, navštivte následující stránku: http://www1.bermun.de/

Vít Kožoušek, septima

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934