Archivy

Aristotelova bageta aneb jak vyprávět příběh

Dne 8. a 9. dubna přišel do hodiny českého jazyka třídy kvinty přednášet o vypravování odborný lektor Michal Griga. Hodina probíhala velmi zábavně a všichni si odnesli něco zajímavého a užitečného. Nejprve se studenti dozvěděli základní strukturu vypravování a jak vlastně takový poutavý příběh začít. Dále hráli plno zajímavých her a dělali spoustu aktivit.

Studenty to zaujalo natolik, že se na další hodinu s panem lektorem ohromně těšili. Když už jim pan Griga popsal, jak vytvořit zajímavé vypravování, jeden příběh jim i sám povykládal. Studenti měli za úkol tento základní příběh rozvinout tak, aby splňoval všechny podmínky při vypravování. Rozdělili se do skupinek a dohromady dotvořili příběh. Každý student potom postupně v druhé hodině přednesl část příběhu a bylo velmi zajímavé poslouchat, jak každý vypravěč základní příběh rozvinul úplně jiným směrem a jak měl každý příběh díky představivosti studentů i jinou pointu.
Tímto celá třída kvinta děkuje paní profesorce Ivet Juřekové za zorganizování tohoto přínosného projektu a panu Michalu Grigovi za zajímavou přednášku.

Terezie Patloková, kvinta

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934