OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí. Již v lednu začíná cyklus besed s úspěšnými absolventy – Ve světě se neztratíme. Jako první přijde debatovat významný český ekonom Ing. Pavel Kysilka, CSc.

Beseda se koná dne 27. 1. 2020 ve 14 hodin v aule gymnázia a je určena nejen pro žáky školy, ale i pro širokou veřejnost.

Oslavy pak zakončíme dne 24. 10. 2020 dnem otevřených dveří. Srdečně zveme všechny absolventy, aby společně zavzpomínali na svá studentská léta.


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – jaro 2020

Bylo zahájeno přihlašování do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám v roce 2020. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity kurzů. Pro čtyřleté studium je to 88 žáků (kurz je plně obsazen) a pro osmileté 64 žáků (ke dni 23. 12. 2019 volných 12 míst).


Zájezd Anglie 2020
Placení záloh otevřeno od listopadu. Platby ve výši 6000 Kč posílejte na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Anna Franková – odkaz pro současnost

Studenti gymnázia měli v měsíci září možnost seznámit se s výstavou s názvem „Anna Franková – odkaz pro současnost“, která je českou verzí mezinárodní putovní výstavy Domu Anny Frankové v Amsterodamu. Výstavu navštívily milióny návštěvníků ve více než 32 zemích a jejím cílem je podnítit je k tomu, aby se zamysleli nad významem tolerance, lidských práv a demokracie v dnešním světě.
Velice pěkná a názorná výstava seznámila studenty s osudem židovské dívky z Německa, která díky zápiskům do deníku podala unikátní svědectví o dvou letech skrývání své rodiny před nacisty v Amsterodamu. Konce války se Anna Franková bohužel nedožila, zemřela ve věku patnácti let v koncentračním táboře Bergen-Belsen. Její deník vydal Annin otec.
Výstava byla spojena s projekcí dokumentárního filmu, který zachycuje životní příběh Anny Frankové, a s přednáškou paní Drs. Hildegondy Rijksenové z Centra ekumenického setkávání a dialogu v Olomouci. Paní Rijksenová pochází z Amsterodamu a vyrůstala nedaleko míst, kde se Frankovi skrývali. Její přednáška v synagoze se snažila přivést studenty k zamyšlení nad tím, v čem tkví podobnost a rozdíly mezi událostmi z minulosti a současným světem.
Ráda bych i touto cestou poděkovala paní Rijksenové za její obětavou práci, poutavé vypravování a milý a vstřícný přístup.

Ivet Juřeková

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934