OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Anna Franková – odkaz pro současnost

Studenti gymnázia měli v měsíci září možnost seznámit se s výstavou s názvem „Anna Franková – odkaz pro současnost“, která je českou verzí mezinárodní putovní výstavy Domu Anny Frankové v Amsterodamu. Výstavu navštívily milióny návštěvníků ve více než 32 zemích a jejím cílem je podnítit je k tomu, aby se zamysleli nad významem tolerance, lidských práv a demokracie v dnešním světě.
Velice pěkná a názorná výstava seznámila studenty s osudem židovské dívky z Německa, která díky zápiskům do deníku podala unikátní svědectví o dvou letech skrývání své rodiny před nacisty v Amsterodamu. Konce války se Anna Franková bohužel nedožila, zemřela ve věku patnácti let v koncentračním táboře Bergen-Belsen. Její deník vydal Annin otec.
Výstava byla spojena s projekcí dokumentárního filmu, který zachycuje životní příběh Anny Frankové, a s přednáškou paní Drs. Hildegondy Rijksenové z Centra ekumenického setkávání a dialogu v Olomouci. Paní Rijksenová pochází z Amsterodamu a vyrůstala nedaleko míst, kde se Frankovi skrývali. Její přednáška v synagoze se snažila přivést studenty k zamyšlení nad tím, v čem tkví podobnost a rozdíly mezi událostmi z minulosti a současným světem.
Ráda bych i touto cestou poděkovala paní Rijksenové za její obětavou práci, poutavé vypravování a milý a vstřícný přístup.

Ivet Juřeková

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934