7. 9. 2009 odjela výprava boskovického Gymnázia, celá naše třída 2. C učitelským doprovodem, v rámci projektu „Po stopách první světové války“ do Slovinska. Názvu projektu jsme učinili zadost a skutečně jsme šli „po stopách“, které v místní krajině před více než 90 lety válka zanechala. Za pět dní, které jsme ve Slovinsku strávili, jsme se šli podívat na různé válečné zákopy a hřbitovy. Chodili jsme po horách, koupali se v moři a navštívili hlavní město Lublaň. Podívali jsme se do světoznámých Postojenských jeskyní. Program byl hodně nabitý a nešlo jen o zábavu. Pečlivě jsme vše dokumentovali a předposlední den pobytu jsme navštívili partnerskou školu, kde nás tamní studenti v provedli. Naším komunikačním jazykem byla angličtina.

Odnesli jsme si spoustu nových znalostí, které jsou pro kvalitu projektu nezbytné. Také jsme si ale užili spoustu zábavy a upevnili kolektiv.
Výjezdem do Slovinska však práce nekončí, naopak. Práci jsme si ve třídě rozdělili, aby se každý do projektu aktivně zapojil. Výsledky naší práce můžete vidět na závěrečné vernisáži 11.11. 2009.
V závěru bych chtěl ještě poděkovat jménem celé 2.C všem profesorům, především p. profesorce Trefné, za to, že nám výjezd do Slovinska umožnili.
Více informací o projektu najdete na stránkách www.ucimesenavzajem.jex.cz