logoefs

T.A.L.E.N.T. – Tvůrčí aktivity lehkého experimentování nadaných teenagerů

 

Popis projektu:

Projekt přináší ucelenou koncepci pro rozvoj potenciálu nadaných žáků, a to v propojenosti a součinnosti pedagogické, psychologické, speciálně pedagogické a rodičovské spolupráce.

Cílem je rozvíjet intelektové, ale také komunikativní a prezentační dovednosti a schopnosti vytvářet výstupy vlastní samostatné práce žáků. Projekt nabízí pro žáky odborné semináře, badatelské projekty, rozvojovou skupinu a individuální přístup pedagogů podpořený psychologickým a speciálně pedagogickým zázemím.

 

Aktivity pro studenty:

Odborné semináře pro nadané žáky:

 •  Seminář EU a evropské integrace – Mgr. et Mgr. Petr Buchal M.A.
 • Seminář tvůrčího psaní a kritického myšlení – Mgr. Michaela Jančíková
 • Seminář prezentace – Mgr. Petr Drahoš
 • Seminář románských jazyků – Mgr. Eliška Kudláčková
 • Seminář německého jazyka a konverzace – Mgr. Věra Venerová, Mgr. Radka Hlaváčková
 • Seminář anglického jazyka a konverzace – RNDr. Marie Minxová, Mgr. Jaroslava Vitoulová
 • Seminář ruského jazyka a konverzace – Mgr. Jiřina Bártová, PhDr. Marie Horáková
 • Zeměpisný seminář – Mgr. Josef Vykoukal
 • Přírodovědný seminář v rozsahu – Mgr. Radka Hrubá, Mgr. Milada Barešová
 • Seminář chemie v praxi – Ing. Pavel Kopecký Ph.D.
 • Seminář analytického myšlení se zaměřením na matematiku a fyziku – RNDr. Lada Bažantová, Mgr. Stanislav Sedláček, Mgr. Marie Boudová

 

Badatelské projekty:

Humanitní

 • Absolventi Gymnázia Boskovice a jejich uplatnění v praxi z genderového pohledu (pro žáky vyššího gymnázia) – Mgr. Věra Venerová
 • Doma je tam, kde… (pro žáky nižšího gymnázia) – Mgr. Radka Hlaváčková

Přírodovědné

 • L.E.S.- Lesní Ekosystém Subjektivně (pro žáky nižšího gymnázia) – Mgr. Petra Makovcová
 • Naše krajina jako místo naší obživy (pro žáky vyššího gymnázia) – Ing. Martina Lukešová

 

Délka trvání projektu: 

duben 2013 – březen 2015

 

Informační zdroje

Nástěnka v budově Gymnázia Boskovice.

Garanti jednotlivých odborných seminářů a badatelských projektů

Výstupy projektu

Externí úložiště

logoefs