Co je vlastně úkolem studentského parlamentu? Mnoho studentů jej vnímá jako „další zbytečnou věc“, přitom tak to vůbec není. Pro studenty je to cesta, jak komunikovat s vedením. Leckdy i efektivně. Chcete-li něco prosadit, je důležité nejdřív dostat na svou stranu zástupce z co nejvíce tříd.

Studentský parlament se schází dvakrát měsíčně, přičemž jednou se schůze účastní i paní ředitelka. Probírá se aktuální dění na škole, pokud je nějaký problém, jsou o něm studenti informováni. Proto by byla vhodná účast zástupce každé třídy. Předseda SP zahajuje a ukončuje schůze. V místnosti je přítomna také paní psycholožka, která předává výsledky a dotazy SP dále vedení. Studenti se i zasmějí a většina z nich chodí na SP ráda.

Zástupcem třídy ve studentském parlamentu nemusí být nutně starosta či místostarosta. Každé schůze se mohou účastnit maximálně dva studenti z jedné třídy.

Akce studentského parlamentu

Facebookové stránky studentského parlamentu