Škola plná příležitostí

Humanitní badatelský projekt 1150 od příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu

I v měsíci listopadu pokračovala práce na badatelském projektu 1150 let od příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu, který je součástí aktivit v rámci projektu Škola plná příležitostí. Uskutečnily se dvě odborné přednášky – Archeologické nálezy z období Velké Moravy a Staroslověnština a staroslověnské literární památky.
Velmi zajímavá byla také další odborná exkurze – tentokrát na Slovensko. Studenti tak mohli navštívit Nitranský hrad i raně gotickou rotundu ve slovenské Skalici. Všechny získané informace pak zúročí ve výstupech badatelského projektu, z nich nejvýznamnější budou výukové panely včetně pracovní listů a interaktivní mapa Velké Moravy, kde budou zaznačena místa spojená s působením Konstantina a Metoděje.
Světlana Trefná

KRÁSA POD MIKROSKOPEM A KRÁSA PODZIMU

Mikroskopická stavba organismů a dokonalá krása přírody. Dvě oblasti, které biology fascinují, a proto neustále něco mikroskopují nebo se toulají po okolí s očima dokořán. Členové klubu Biosphera a přírodovědného semináře I se tentokrát při mikroskopování zaměřili na výtrusné rostliny. Zjistili například, že řez lodyhou přesličky vypadá pod mikroskopem jako krajkový límec, výtrusy přesličky se ve vlhkém prostředí zamotávají pomocí vláknitých hapter a pokožkové buňky s průduchy mají u kapradě samce nečekaně bizarní tvar.

Za krásou přírody vyrazili do křtinského arboreta. V půlce října předčí příroda svou barevností leckterá plátna malířských mistrů, a tak se vycházka okolím Jedovnic a prohlídka arboreta, kde byly naše i cizokrajné dřeviny vkusně doplněny dřevěnými plastikami, staly mimo jiné také příjemným uměleckým zážitkem.

Mgr. Milada Barešová

Exkurze po významných místech Velkomoravské říše

Dne 13. 10. 2012 se skupina studentů boskovického gymnázia vypravila v čele s Mgr. Světlanou Trefnou a PhDr. Josefem Prosem na exkurzi po významných místech Velkomoravské říše.

Tato exkurze byla součástí badatelského projektu 1150 let od příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu, v jehož rámci se na gymnáziu pořádají odborné přednášky. 26. září to byla přednáška Morava v raném středověku a 11. října jsme se zaměřili na architekturu.

A právě exkurze měla být praktickým završením těchto témat. Navštívili jsme nejprve Mikulčice, v jejichž těsné blízkosti se nacházejí pozůstatky starého slovanského hradiště. Také návštěva Památníku Velké Moravy ve Starém Městě na Uherskohradišťsku nám poodhalila život Slovanů v době příchodu Konstantina a Metoděje. Závěrem exkurze se stal Velehrad, jakožto symbol úcty k věrozvěstům.

Exkurze skončila, ale na obzoru se objevuje další. Že by Nitra?

Jaroslava Krušinová 3. B

Odborný seminář geoinformatiky

Dne 2. října 2012 proběhl na naší škole odborný seminář geoinformatiky vedený pracovníkem Akademie geoinformačních dovedností (dále jen AGID), panem Martinem Štrosem. AGID je projekt podporovaný Evropskou kosmickou agenturou, spolupracuje s UK Praha, UP Olomouc a s celou řadou dalších odborných institucí, zabývajících se dálkovým průzkumem země, geoinformatikou a GPS systémy.

Školení se zúčastnili žáci navštěvující zeměpisný seminář, který je zařazen do projektu „Škola plná příležitostí“ a vyučující geografie z naší školy a Gymnázia Jevíčko.

Více než čtyřhodinový celek byl věnován seznámení a zdokonalení se s prací v programu QUANTUM GIS, který zahrnuje tvorbu tématických map, jejich ukládání, načítání vektorových a rastrových vrstev a práce v atributových tabulkách.

Celý seminář byl přínosem pro studium žáků a výukové metody učitelů.

Za zeměpisný seminář: Luděk Dobeš

Exkurze přírodovědného semináře

Žáci navštěvující přírodovědný seminář 1 absolvovali v září dvě exkurze. Dne 11. 9. se vydali na výstavu kaktusů a sukulentů do botanické zahrady v Brně. Zde si prohlédli nejen pichlavé krasavce, živé kameny a jiné kuriozity ze světa sukulentů, ale i ostatní prostory skleníků. Neméně je však zaujala i venkovní expozice, kde i v září ještě kvetlo velké množství druhů.

Dne 27. 9. byla na programu geologická exkurze. Pod vedením Mgr. Ondřeje Dostála, Ph.D. jsme se vydali nejen na Malý Chlum u Obory, ale také o několik milionů let do minulosti. Nad geologickou mapou pozorovali dávná moře a řeky, které do těchto lokalit zanesly usazeniny, v nichž se dnes nachází zkameněliny amonitů, mlžů, rostlin i otisky křídel prvohorního hmyzu.

Mgr. Radka Hrubá

Druhá terénní exkurze

Nadaní žáci tercie a kvarty, kteří již od března 2012 navštěvují zeměpisný seminář v rámci projektu „Škola plná příležitostí“, se v pátek 14. září 2012 zúčastnili již druhé terénní exkurze na Karto¬grafických a geodetických dnech, spojených s prohlídkou Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích. Seznámili se, mimo jiné, s prací na theodolitu, měření pravých úhlů v terénu různými metodami, nivelačním měřením výšek, prací s GPS a laserovým měřením vzdáleností a vý¬šek. Všechny úkoly plnily pětičlenné týmy podle bodovací škály a za své výkony byly odměněny účastnickými listy a diplomy, pro školu jsme dostali soubory historických lesních a lesnických map.

Naše první terénní exkurze se uskutečnila 7. června 2012 na Českém hydrometeorologickém ústavu v Brně. I tato exkurze měla pro žáky značný význam a byla přínosem pro jejich odborný růst. Se¬známili se zde s prací meteorologů, organizační strukturou ústavu a s technickým vybavením. Dvou¬hodinová odborná přednáška o metodice a technice předpovídání počasí všechny žáky velmi zají¬mala a z celého pobytu si odnesli řadu nových poznatků.

Zeměpisný seminář bude pokračovat geoinformačními systémy a dálkovým průzkumem Země. S touto problematikou seznámí žáky semináře a vyučující zeměpisu odborní lektoři.

Luděk Dobeš

POSMRTNÝ ŽIVOT CVRČKA

Každý normální tvor, když vydechne naposledy, přenechá své tělíčko rozkladačům…Jen cvrčci domácí (Acheta domestica) určení k laboratorním cvičením i po smrti ožívají…Nožičky uhýbají, tělíčko se kroutí, křidélka a ústa se zavírají navzdory pinzetě v ruce poznání chtivého studentíka, který se právě rozhodl cvrčka pěkně rozebrat a prohlédnout si jednotlivé části těla pod mikroskopem. A takových se v biologické laboratoři sešlo ve čtvrtek 3.5. hned několik. Proběhlo zde totiž další setkání účastníků přírodovědného semináře v rámci projektu „Škola plná příležitostí“ a členů klubu Biosphera. Cvrčci nakonec prohráli a byli rozebráni a prozkoumáni do posledního článku.

Milada Barešová

Terénní exkurze

V pátek 20. 4. se konala první terénní exkurze v rámci Přírodovědného semináře 1. Cílem naší vycházky byl sychotínský rybník a jeho okolí. Aprílové počasí k nám bylo shovívavé, a tak jsme mohli za svitu sluníčka pozorovat první posly jara v podobě rozkvetlých sasanek, orsejů, petrklíčů, devětsilů a dalších jarních bylin. Z pozorovaných živočichů nejvíce účastníky výletu zaujaly pářící ropuchy obecné, blešivci, indikující čistotu vody ve studánce Mramorka i konipas , který nás doprovázel po cestě ze Sychotína. Pokud Vás program naší vycházky nebo fotografie z ní zaujaly, rádi vás přivítáme mezi námi v Přírodovědném semináři 1.

logoefs