logoefs

Popis projektu

Cílem projektu Škola plná příležitostí je zkvalitnit péči o nadané a mimořádně nadané studenty z mikroregionu Boskovicko.

Rozpočet projektu je 2 763 781,84  Kč.

Doba realizace 3/2012-3/2013.

Cílová skupina

Nadaní a mimořádně nadaní studenti.

Pedagogové Gymnázia Boskovice a dalších škol regionu.

Aktivity pro studenty

12 odborných seminářů pro studenty:

Seminář tvůrčího psaní a kritického myšlení v rozsahu 100-120 hodin-Mgr. Michaela Jančíková
Seminář rétorika a prezentace v rozsahu 100-120 hodin-MgA. Michalea Vymazalová
Seminář čtení anglické literatury v originále v rozsahu 100-120 hodin-Mgr. Věra Dočkalová, RNDr. Marie Minxová
Seminář ruštiny v rozsahu 100-120 hodin-Mgr. Jiřina Bártová
Seminář dějin kultury v rozsahu 100-120 hodin-PhDr. Josef Pros
Seminář francouzštiny -Mgr. Eliška Kudláčková a Seminář španělštiny – Mgr. Iveta Stloukalová-v rozsahu 100-120 hodin
Seminář analytického myšlení 1 v rozsahu 100-120 hodin-Mgr. Marie Boudová
Seminář geografie v rozsahu 100-120 hodin-Mgr. Luděk Dobeš
Seminář chemie v praxi v rozsahu 100-120 hodin-Ing. Pavel Kopecký
Přírodovědný seminář 1 v rozsahu 100-120 hodin-Mgr. Radka Hrubá
Přírodovědný seminář 2 v rozsahu 100-120 hodin-Mgr. Milada Barešová
Fyzikální seminář v rozsahu 100-120 hodin-RNDr. Lada Bažantová, Stanislav Sedláček

Humanitní badatelské projekty-Mgr. Světlana Trefná

Přírodovědné badatelské projekty-Ing. Martina Lukešová

Anotace seminářů i badatelských projektů naleznete v užitečných odkazech v boční liště.

Využití e-learningových aplikací ve vzdělávání – studenti mohou využívat e-learning. Více informací naleznete v záložce e-learningový portál.

Aktivity pro pedagogy

Soubor 7 seminářů zaměřených na práci s nadanými studenty. Anotace seminářů naleznete v užitečných odkazech na boční liště. O přesných termínech budete včas informováni.

Využití e-learningových aplikací ve vzdělávání – pedagogové budou moci využívat e-learning.

Metodika zaměřená na vyhledávání nadaných studentů a práci s nimi.

Informační zdroje

Nástěnka v budově Gymnázia Boskovice.

Dotazy směřujte prosím na alena.svanovska@gymbos.cz,  barbora.ondrčkova@gymbos.czsvetlana.trefna@gymbos.cz.

Užitečné odkazy

[wpdm_file id=116][wpdm_file id=117][wpdm_file id=118][wpdm_file id=119]

Metodika

[wpdm_file id=120]

logoefs