logo comenius

Změny klimatu se staly globálním problémem, který se týká nás všech.

Studenti Gymnázia Boskovice zpracovávali toto téma společně se slovinskými a maďarskými žáky od září 2009 do června 2011 v rámci projektu Comenius. Jejich společný projekt se jmenoval Climate change – Can we control it?

Cílem projektu bylo:

– vést žáky k lepšímu chápání klimatických změn

– hodnotit, jak jejich každodenní chování ovlivňuje klimatické změny

– zjistit, co je možno dělat ve škole pro boj se změnami klimatu

Výsledkem spolupráce byl:

– elektronický slovník maďarsko-slovinsko-česko-anglický obsahující terminologii týkající se klimatických změn

– film o znečištění ovzduší v oblasti každé školy

– hra, nazvaná „The shift in the mind“ = Změna v myšlení, ve které lidé, zvířata a stromy debatují o klimatických změnách a jejich vlivech na přírodu

– brožurka, která obsahuje popis všech aktivit, kterých se žáci zúčastnili, a všechny údaje, postupy, analýzy a interpretace z jejich průzkumu problematiky klimatických změn

Do projektu byly zapojeny různé vyučovací předměty, jako geografie, biologie, matematika, fyzika, IVT. Tak se zlepšovaly znalosti a dovednosti žáků v přírodních vědách, matematice a technologii. Jelikož pracovním jazykem projektu byla angličtina, zlepšovala se také schopnost žáků komunikovat v cizím jazyce.

Všichni učitelé by měli počítat s tím, že mají zodpovědnost za výchovu žáků a jejich poučení o faktorech, které mají vliv na změny klimatu.


Odkazy