logo comenius
Building Europe together. Cílem tohoto setkání bylo představit svoje národní zvyky a tradice.

Naše delegace složená z pěti dívek (Barbora Stavělová, Michaela Vařeková, Markéta Tesařová, Petra Mokrošová a Kamila Lepková) se ve čtvrtek 4. dubna vydala do města Pombal v Portugalsku. Byly jsme ubytovány v rodinách.

První den jsme společně absolvovali prohlídku školy a zajímavý workshop. Další dny jsme se seznamovali s městem Pombal a navštívili Coimbru – nádherné univerzitní město. Jeden den jsme strávili pouze s naší novou rodinou. Někteří podnikli výlet k moři, někdo šel na procházku městem. Poslední večer se všechny delegace sešly u společné večeře ve škole nachystanou rodiči portugalských kamarádů.

Prožili jsme nezapomenutelný týden. Projekt Comenius nám přinesl spoustu nových zážitků, poznatků, zkušeností, ale i přátel. Před námi je poslední cesta do Turecka, kde vše bohužel skončí. Jsem velice ráda, že jsem se mohla účastnit takového projektu a doufám, že to nebylo naposledy.

Kamila Lepková, VII.

Projektová schůzka projektu Building Europe Together v Boskovicích

V týdnu od 18. – 24. 3. 2012 hostilo Gymnázium Boskovice studenty a pedagogy z Portugalska, Španělska, Polska, Rumunska a Turecka, s kterými společně pracují na projektu Comenius s názvem Building Europe Together.

Projektové aktivity jsou zacílené na boření zažitých předsudků a vytváření přátelských vazeb se studenty z jiných států a kulturního zázemí. Studenti a učitelé mají šanci navštívit zapojené země, porovnat životní styl jednotlivých zemí, ocenit jedinečnost a odlišnost kultur.

Součástí jejich společného programu v Boskovicích kromě samotné práce na projektu bylo i oficiální přijetí na boskovické radnici s následnou prohlídkou města, cesta do Prahy i Moravského krasu. Boskovická schůzka byla v rámci projektu již třetí v pořadí po Polsku a Španělsku. Příští školní rok čeká naše studenty cesta do Rumunska, Portugalska a Turecka.

Za celý český tým Světlana Trefná


Odkaz

Stránky projektu Building Europe Together

Dotazníky pro studenty

Polsko

Turecko

Rumunsko

Španělsko

Portugalsko