logo comenius

Program Comenius na Gymnáziu Boskovice

Evropský program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské, základní a střední školy. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Studentům a učitelům nabízí možnost pracovat společně na tématech, o která se zajímají. Hlavně jim ale umožní cestovat, osobně se setkat a poznat zvyky i kulturu jiných zemí.

Studenti Gymnázia Boskovice mají možnost pracovat v současné době již na druhém projektu v rámci tohoto programu.

V letech 2009-2011 zkoumali společně s partnery z Maďarska a Slovinska současné změny klimatu v projektu nazvaném Climate change – Can we control it?.

V současné době pracují studenti převážně třetích ročníků na projektu Building Europe Together. Do června roku 2013 se budou společně se španělskými, portugalskými, polskými, rumunskými a tureckými vrstevníky zabývat tématy spojenými se základními právy a principy naší společnosti, kde jsou si všichni občané rovni bez ohledu na jejich náboženství, pohlaví, barvu pleti, sociální a ekonomický původ.

Hlavním cílem projektu je naučit studenty respektovat různorodost, dozvídat se o místních zvycích, tradicích a životním stylu. Bojovat proti zažitým předsudkům a stereotypům.

V listopadu loňského roku se studenti osobně setkali na první projektové schůzce v polském městečku Rudy. Další setkání je plánováno na konec února, kdy nás bude hostit Barcelona

Světlana Trefná