Už od března 2004 pracuje 19 studentů třetích ročníků pod vedením profesorek Trefné, Bártové a Skořepové za vydatné pomoci boskovického muzea na projektu Naděje. Hlavním cílem projektu je zmapování osudu boskovických obyvatelů židovského náboženství, kteří přežili holocaust, a natočení dokumentárního filmu a jejich životě. Základem filmu budou osobní rozhovory s třemi těmito občany. Druhým úkolem je výzkum orální historie mezi pamětníky odsunu Židů z Boskovic. Ze získaných poznatků studenti vytvoří výstavu a publikaci. Snahou projektu je přispět k lepšímu poznání historie nejen boskovického židovského města.

Časový průběh projektu:

  • březen 2004 – začátek projektu, vytvoření scénářů a jejich odborné posouzení
  • 22.8.-29.8.2004-návštěva pana Ericha Brülla z Německa a natočení rozhovoru v Boskovicích
  • 8.9.-11.9.2004-natáčení koncentračních táborů v Polsku -Sobibor, Březinka, Osvětim
  • 23.10.2004-natáčení v Terezíně
  • 3.11.-9.11.2004- návštěva paní Morris (r. Reich) z Izraele a natáčení rozhovoru V Boskovicích
  • leden 2005- předpokládaná návštěva dvou studentů u pana Kurta Ticha v USA (Columbus, Ohio)
  • duben 2005-slavnostní projekce filmu
  • do června 2005 knižní publikace shrnující získané informace

Promítání dokumentárního filmu NADĚJE

Mezinárodní konference na téma Holocaust a dějiny Židů v Boskovicích

25. – 26. dubna se v Boskovicích konala mezinárodní konference na téma Holokaust a dějiny Židů v Boskovicích , která byla určena hlavně pedagogům středních škol v Rakousku, Maďarsku, v České republice a na Slovensku. Setkání pedagogů všech zmíněných zemí bylo zaměřeno na způsoby a možnosti využití tohoto tématu ve vyučování.

Jedním z hlavních organizátorů této konference bylo i naše gymnázium. Studenti školy zde představili dokumentární film Naděje, který je založen na osobních výpovědích tří boskovických rodáků, kterým se podařilo přežít holokaust.

Účastníci konference si dále vyslechli např. příspěvky univ. Profesora Ludvíka Václavka a filmového historika Pavla Taussiga, který také pro studenty boskovického gymnázia uvedl promítání filmu Alfréda Radoka Daleká cesta.

Dalšími přednášejícími byli také pan Jaroslav Bránský a za muzea v Boskovicích a v Prostějově pan Hynek Skořepa a paní Marie Dokoupilová.

Dvoudenní konference byla součástí projektu INTERREG III.A financovaného Evropskou unií.