logoefs

Porozumění – CZ.1.07/1.1.00/56.0272

 Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy  a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Cíle realizace klíčové aktivity:

Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.
Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.
Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách.
Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

Délka trvání projektu: 

červenec 2015 – prosinec 2015

Knihy zakoupené z projektu

Posezení při čtení

Fotky z Anglie

logoefs