logoefs

Naše škola se zapojila do projektu:

Podpora výuky jazyků– CZ.1.07/1.1.00/57.0242

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností formou blended learningu u vybraných jazyků – anglický, francouzský a německý jazyk.

Do projektu je zapojeno 140 žáků (80 žáků AJ, 20 žáků FJ a 40 žáků NJ) a 7 pedagogů.

Ve výuce je využíván systém LANG Master Blended Learning.

Cíle realizace klíčové aktivity:

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického/německého/francouzského jazyka, formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní.

K tomu přispívá využití kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje. Výukový systém obsahuje možnost studia anglického/německého/francouzského jazyka v různých úrovních SERRJ.

Délka trvání projektu:

Projekt je realizován v období od 1.9.2015 do 31.12.2015.

logoefs