logoefs

Naše gymnázium upevnilo vztahy se základními školami v blízkém okolí a s krajským úřadem především díky tomu, že se stalo partnerskou školou JmK v realizaci projektu financovaného ESF – Investice do rozvoje vzdělávání  s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji  CZ.1.07/1.1.00/44.0006.

Cílem projektu je zvýšit zájem žáků o přírodovědné předměty. Významnou roli hraje velmi úzká spolupráce se základními školami, ze kterých k nám přicházejí noví žáci. Konkrétně s námi na naplnění hlavních cílů projektu spolupracují pedagogové ze ZŠ Boskovice, Černá Hora, Letovice, Protivanov, Sloup a Velké Opatovice.

Základ práce učitelů a jimi vedených žáků je v pravidelných setkáních při pozorování a řešení zajímavých úkolů z oblastí biologie, chemie, fyziky a víceoborového semináře.

Nedílnou součástí aktivit konaných pod hlavičkou projektu jsou tzv. Dny vědy, ve kterých se věnujeme průřezově více oborům biologie, fyziky a chemie. V loňském roce měly Dny podobu přednášek a seminářů vedených spíše externími odborníky z vysokých škol a praxe. Od začátku letošního školního roku jsme se rozhodli aktivity rozšířit. Nabídli jsme žákům spolupracujících základních škol možnost více využívat nově zrekonstruovanou chemickou laboratoř a hlavně zakoupenou moderní měřicí techniku do chemie, biologie a fyziky a vyzkoušet si prakticky zákonitosti a pravidla, která se naučili v kmenových hodinách přírodovědných předmětů. Nejvíce této nabídky doposud využívají žáci ze ZŠ Letovice, ZŠ Boskovice – Zelená a ZŠ Černá Hora. Jak vyplývá ze zpětných vazeb, které od účastníků seminářů získáváme, jsou žáci velmi spokojeni až nadšeni z možností sami si vyzkoušet pokusy a ověřit si tak své teoretické znalosti. Ukazuje se, že nezměrné úsilí, které projektu věnují nejen vedení gymnázia a vyučující přírodovědných předmětů, ale i učitelé spolupracujících základních škol nese svoje ovoce a aktivně pomáhá žákům hlavně 8. a 9. ročníků zábavně pronikat do tajů obtížnějších přírodovědných oborů.