Naše škola uzavřela smlouvu s Masarykovou univerzitou v Brně v rámci projektu

PARTNERSTVÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ.
Kontaktní osoba za MU: Mgr. Michal VičarMasarykova univerzita
Kontaktní osoba na školu: Ing. Jaromír FialaGymnázium, Boskovice

Projekt Partnerství ve vzdělávání

Univerzita vnímá jako svůj důležitý cíl posilovat vztahy se středními školami, a vytvářet tak prostor pro vzájemnou diskuzi o společných zájmech univerzity a středních škol a jejich prosazování, pro péči o nadané studenty, zkvalitnění poradenství při volbě studia a pro podporu úspěšného přechodu studentů do terciárního vzdělávání.

Na jaře 2006 zahájila Masarykova univerzita program spolupráce se středními školami nazvaný Partnerství ve vzdělávání. Cílem programu je rozvinout užší institucionalizovanou spolupráci mezi Masarykovou univerzitou a středními školami v České republice a zahraničí.

Síť partnerských středních škol se stane prestižním společenstvím spolupracujících vzdělávacích institucí, které budou rozvíjet nejen zájem kvalitních studentů o studium na univerzitě, ale také posilovat kvalitu středoškolského vzdělávání užším kontaktem univerzity a středních škol.

zdoj: http://www.muni.cz/general/mu_partners/secondary_schools (10.8.2011)