Mezinárodní studentská konference, vedená přesně podle řádu a protokolu jednání OSN.
Gymnázium Boskovice se pravidelně zúčastňuje konference na americké škole v Berlíně (JF Kennedy School), která se koná každý rok v listopadu. Studenti pracují v jednotlivých komisích: Human Rights, Environment, Political, Disarmament a Special Conference ( kde se téma každoročně mění podle aktuální situace ve světě).
V každé sekci je několik desítek studentů z různých zemí, kteří projednávají a obhajují rezoluce na daná témata. Jednotliví delegáti většinou nezastupují svou vlastní zemi, ale hájí barvy země, která jim byla přidělena: (proto Model United Nations). S danou zemí se musejí předem důkladně seznámit, prostudovat její vnitřní poměry i zahraniční politiku, aby dokázali fundovaně hájit a prosazovat její zájmy.
V letošním roce jsme byli pověřeni zastupováním Rumunska.
Delegaci tvořili studenti: Linda Keršnerová(4.C), Daniela Kohoutková (VIII), Ondřej Báča(VIII), Lukáš Pokorný (VIII)a Jakub Peša (4.B)  .
Těšíme se na BERMUN 2011 !!
Prohlédněte si fotoalbum na:  http://cz.fotoalbum.eu/minxova/a397619