Cizí jazyky

Doučování z anglického jazyka pro NG (čtvrtek) a VG (úterý),  RNDr. Minxová, Mgr. Zika

Kurz přípravy na FCE, pondělí a čtvrtky 17.00-18.30 učebna 209, Mgr. Schichová, Mgr. Spoustová

Chemické semináře  

Fyzikálně chemická HERNA

Vedoucí:         Pavel Kopecký

Seminář se je určen pro všechny žáky, kteří rádi experimentují na poli fyziky a chemie. Hlavní náplní je praktická činnost, práce s laboratorními pomůckami a přístroji. Seminář poskytne prohloubení učiva nad rámec středoškolské výuky fyziky a chemie, rozvíjí schopnosti žáků pracovat s laboratorní technikou.

Termín: druhý nebo třetí týden v měsíci, nejlépe ve čt od 14 do 15 hod.

 

Biologické semináře 

Příprava biologů

Vedoucí:         Radka Hrubá

Anotace: Seminář je určen pro studenty vyššího gymnázia se zájmem o biologii. Zaměřuje se na poznávání živých organismů, rozšiřuje znalosti získané v hodinách biologie. Zabývá se zejména tématy, která se objevují v daných ročnících biologické olympiády kategorie A a B. Je vhodný nejen pro studenty řešící o biologickou olympiádu, ale i ostatní mladé studenty se zájmem o živou přírodu, kteří se chtějí dozvědět více.

Termín: úterý 14. hod, 1x 14 dní

 

Přírodovědný kroužek Zlatý list

Vedoucí:         Milada Barešová

Setkávání milovníků přírody. Náplní kroužku bude poznávání naší přírody a její ochrana a práce pro přírodu v rámci přípravy na soutěž Zlatý list, která se koná každoročně v květnu v Hodoníně.

pravidelné schůzky 1x za měsíc v pátek 14:00 – 16:00

Klub Biosphera

Vedoucí:         Jana Vládková

Kroužek je zaměřen na chov živočichů, kteří jsou součástí školního biokoutku. Rozšiřuje znalosti získané v teoretických hodinách. Rovněž ve studentech prohlubuje cit pro práci s živočichy. Je vhodný pro studenty všech ročníků se zájmem o živou přírodu.

Termín: každý sudý čtvrtek od 14. hod

Fotograficko-biologický kroužek

Vedoucí:         David Tvardík

Anotace: Kroužek je určen pro všechny studenty se zájmem o živou přírodu – v rámci klubu BIOSPHERA pečujeme o živočichy, následně se na ně díváme přes objektiv fotoaparátu. Dále se zaměřujeme na makrofotografii hmyzu a rostlin a jejich následnou determinaci (určování zachycených druhů).

Termín: BIOSPHERA každý lichý čtvrtek v měsíci od 14:00 hodin,

FOTOGRAFOVÁNÍ každou 3. a 4. středu v měsíci od 14:00 hodin

 

Fyzikální semináře

Fyzika okolo nás

Vedoucí:         Vítězslav Nečas

Fyzikální experimenty s počítačem, ale i bez něj.

Zaměříme se nejen na experimenty ve fyzikální laboratoři, ale i ve venkovním prostředí. Jedním z cílů bude objevování fyziky všude okolo nás. Využívat budeme přenosný experimentální měřící systém Vernier, učební pomůcky ze sbírky fyziky, ale také věci, které běžně denně používáme, které nás obklopují.

Termín: dle zájmu čtvrtek 14:00 nebo středa 15:00

Fyzikální seminář

Vedoucí:         Marie Boudová

Seminář je určen pro žáky se zájmem o fyziku a přírodní vědy vůbec. Je především pro ty, co chtějí řešit zajímavé úlohy a pro ty, kteří chtějí získat informace nad rámec běžné výuky. V semináři se budou žáci nižšího i vyššího gymnázia připravovat  na fyzikální olympiádu, případně i další přírodovědné soutěže.  

Termín: každý čtvrtek od 14 do 16 hod. v učebně 407

Robotika

Vedoucí:         Petr Mikulášek

Seminář je určen pro zájemce o práci s programovatelnou stavebnicí Logo Midstorms EV3 Education. Naučí se pracovat s programovacím softwarem a skládat roboty pro různé využití.

Pro zájemce z VG je možná práce i s mikropočítačem Raspberry Pi 3 a moduly, popřípadě Arduino  Uno s příslušenstvím.

Termín: každý čtvrtek od 14 do 16 hod. v učebně 407

Doučování z fyziky

Vedoucí: Vítězslav Nečas

Každé úterý ve 14:00 v učebně 311

 

Doučování z matematiky

Vedoucí: Jitka Stloukalová, Marie Boudová

Každý čtvrtek ve 14:00 v učebně 208

 

Fotograficko-biologický kroužek

Vedoucí: David Tvardík

Anotace: Kroužek je určen pro všechny studenty se zájmem o živou přírodu – v rámci klubu BIOSPHERA pečujeme o živočichy, následně se na ně díváme přes objektiv fotoaparátu. Dále se zaměřujeme na makrofotografii hmyzu a rostlin a jejich následnou determinaci (určování zachycených druhů).

Termín:

BIOSPHERA každý lichý čtvrtek v měsíci od 14:00 hodin,

FOTOGRAFOVÁNÍ každou 3. a 4. středu v měsíci od 14:00 hodin

 

Natáčení a střih videa

Vedoucí: Petr Drahoš

Anotace: Úprava a střih videa, natáčení reportáží, rozhovorů, …

Termín: každé úterý od 14:00

Zájmové aktivity –  komise tělesné výchovy

Den Čas Aktivita Vyučující
úterý 13:45 – 14:45 florbal dívky Vykoukal
středa 14:45 – 16:00 basketbal Zika
pátek 13:45 – 15:00 florbal hoši Vykoukal
pátek 14:00 – 16:00 gymnastika Barešová

Zájmové aktivity – humanitní komise

  • Nota – Smíšený pěvecký sbor Nota působí na Gymnáziu Boskovice od roku 1986. Zkouší 2 hodiny týdně, dvakrát do roka vyjíždí na soustředění, pravidelně vystupuje na vánočních a jarních koncertech v Boskovicích a okolí, za dobu své existence mnohokrát reprezentoval školu a Boskovice i v zahraničí. Repertoár sboru zahrnuje skladby artificiální hudby od období renesance až po současnost, úpravy lidových písní i hity hudby nonartificiální. V současné době smíšený pěvecký sbor Nota vede Martin Nerud
  • Malá Nota – Malá Nota označuje pěvecký sbor NG I – IV, zahrnuje vokální a instrumentální aktivity. Součástí nácviku jsou dvě soustředění. Sbor tradičně vystupuje na vánočních koncertech a jarní přehlídce pěveckých sborů Boskovické zpěvobraní. Připravuje výchovné koncerty pro ZŠ a aktivitě se zapojuje do dalších kulturních aktivit ve městě. Sbor vede Mgr. Alena Honzáková.
  • Prima hraje primě – Alena Honzáková založila ve školním roce 2015/2016 třídní projekt Prima hraje primě. Jedná se o dramatizaci pohádky s hudebním a tanečním doprovodem, kterou předvádějí žáci současné primy budoucím primánům na poslední rodičovské schůzce.
  • Divadélko poezie – Divadélko poezie plynule navazující na divadelní soubor Kaňka je na Gymnáziu v Boskovicích činné od r. 1992. Zaměřuje se na jevištní zpracování básnických i prozaických textů české i světové literatury. Jelikož se jedná o myšlenkově náročnější texty, soubor je orientován na studenty z vyššího gymnázia. Mezi nejzdařilejší inscenace patří Píseň o Viktorce Jaroslava Seiferta, dramatizace básní J. H. Krchovského Hadí svleky pod bílou zdí či Slova, která jsou vyřčena a jež nelze vzíti zpět Raymonda Queneaua. Soubor, který hraje pro studenty gymnázia i veřejnost, také několikrát vystoupil v rámci Festivalu Boskovice, který pořádá organizace Unijazz.  Soubor vede Mgr. Věra Prosová