I ve školním roce 2012/2013 pokračovala práce na mezinárodním projektu inGenious. Do aktivit projektu se v matematice zapojila třída kvarta .

V lednu kvarta pracovala na výukovém modulu Street lighting, který byl velmi náročný, vyžadoval znalosti angličtiny, matematiky, fyziky a ekonomiky. Zabýval se pouličním osvětlením ze všech uvedených hledisek. Cílem bylo navrhnout osvětlení, které by bylo efektivní jak z fyzikálního, tak ekonomického pohledu.

Na jaře 2013 pracovali žáci na modulu Mathematical Tools, který ověřil jejich znalosti funkcí. Další modul se jmenoval It’s all about energy a zabývali jsme se různými pohledy na zdroje energie.

Projekt bude pokračovat i následujícím školním roce.

Mgr. Alena Svanovská

Gymnázium Boskovice se zapojilo do projektu inGenious

Ve školním roce 2011/2012 se Gymnázium Boskovice zapojilo do mezinárodního projektu inGenious. Cílem projektu je popularizace přírodních věd a jejich propojení s praxí, především s průmyslem. Projekt reaguje na stále prohlubující se pokles kvalifikovaných pracovních sil v oblasti průmyslu, výzkumu a přírodních věd obecně.

Do projektu je zapojeno 16 zemí. Smyslem je spolupráce škol a soukromých podniků. V každé zemi je zapojeno 10 škol, které mají za úkol testovat výukové moduly, které vytváří zástupci soukromého sektoru ( např. INTEL, SHELL, VOLVO…). Výukový modul je založen na propojení teorie a konkrétní praxe, aby si studenti uvědomili využitelnost teoretických znalostí přímo v praxi.

Gymnázium Boskovice patří mezi vybraných 10 škol v České republice. Mgr. Alena Svanovská na projektu pracovala s žáky tercie a septimy. Pracovali s dvěma moduly: Mathematical Tools a School Football. Jak se žákům dařilo, můžete posoudit z fotogalerie. Nutno ještě podotknout, že všechny moduly byly v angličtině.

Alena Svanovská

[wpdm_file id=112][wpdm_file id=113][wpdm_file id=114][wpdm_file id=115]