logoefs
Název projektu: Informační a vzdělávací centrum Gymnázia Boskovice
Termín realizace projektu: 03/2011 – 06/2012
Předpokládané celkové náklady projektu: 1 292 297 Kč
Realizátor projektu: Gymnázium Boskovice, Palackého náměstí 1
 
Cíle projektu:
– podpora vzniku informačního centra včetně marketingové podpory
– podpora dalšího vzdělávání žáků a učitelů v době mimo vyučování
– zatraktivnění a zkvalitnění mimoškolního vzdělání pomocí ICT
– podpora čtenářské gramotnosti
– podpora poradenských aktivit při volbě vzdělávání a volbě zaměstnání – zajištění
 orientace žáků na trhu práce a při výběru dalšího vzdělávání souvisejícího s volbou
 budoucího povolání
 
Výstupy projektu:
 
– vznik nového vzdělávacího a informačního centra včetně tvorby metodiky pro práci
 tohoto centra
– rozšíření a zkvalitnění práce školní knihovny /prodloužení výpůjční doby o 7 hodin týdně,
 nákup nové odborné literatury a zábavné beletrie/
– realizace poradenských aktivit kariérového růstu pro studenty gymnázia /2x 3 přednášky,
 1x webová poradna kariérového růstu – fungující denně, 2x týdně osobní konzultace,
 tvorba databáze VŠ a VŠO/
– 1 nově vytvořená metodika práce poradenských aktivit kariérového růstu
– realizace odborných a rozšiřujících cyklů přednášek /celkem 24 různých okruhů
 přednášek/
– tvorba informačních a prezentačních materiálů informačního centra doplněné webové
 stránky školy zaměřené na tématiku kariérního růstu /webová poradna/ a aktivity
 informačního centra v oblasti dalšího vzdělávání
Předpoklady – vstupy potřebné k realizaci projektu:
 
–       Vznik a vybavení nového informačního centra – nákup nové ICT a SW pro výuku různých předmětů
–       Rozšíření výpůjční doby školní knihovny
–       Vznik webové poradny
 
 
Webové stránky: ivc.gymbos.cz
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky