Projekt Film a škola má za cíl začlenění filmové a audiovizuální výchovy do učebního procesu na středních i základních školách. Jde o projekce filmů, které mají žáky vzdělávat nebo jsou adaptací klasických literárních děl. Smyslem Projektu Film a škola je uvedení základních děl české i světové kinematografie pro studenty středních i základních škol, s cílem podat jim v ucelené a propracované formě základní povědomí o dějinách filmového umění. Prostřednictvím kvalitního filmu je totiž možné probudit zájem o filmové umění, prohloubit estetické cítění i znalosti a seznámit se s filmovým kulturním dědictvím. Projekt funguje v Boskovicích od roku 2002 a na jeho realizaci se podílí Filmový klub Boskovice a kino Boskovice ve spolupráci s kantory jednotlivých škol. Do projektu Film a škola jsou ve školním roce 2016/2017 zapojeny kromě gymnázia další tři školy v Boskovicích.

1.ROČNÍK

Nezapomeň na mě 19.9.

Všichni moji blízcí 9.11.

Gran Torino 20.2.

Postřižiny 24.5.

2.ROČNÍK

Absolvent 14.9.

Občanský průkaz 14.11.

Atentát 15.2.

Tohle je náš svět 23.5.

3.ROČNÍK

Room 12.9.

Habermannův mlýn 7.11.

Vlasy 6.2.

Petrolejové lampy 22.5.

4.ROČNÍK

Ostře sledované vlaky 21.9.

Kobry a užovky 31.10.

Whiplash 8.2.

Příběh Marie 3.4.