Název EkoKluBko je zkratka slov EKOlogie, KLUb a Boskovice. Vymysleli jej studenti pro environmentální aktivity, které už několik let pořádáme. Jako motto naší činnosti jsme vzali citát Leonarda da Vinci: „Veliká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat, leda chudě.“ Pomocí finanční podpory z rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách jsme vybudovali vedle budovy gymnázia venkovní učebna EVVO a naučné tabule, které slouží k výuce ale i k relaxaci a získávání informací o přírodě. Studenti zde prezentují své práce s environmentální tématikou. Tímto způsobem realizujeme novými metodami průřezová témata, a to především z Environmentální výchovy.