logoefs

NÁZEV PROJEKTU: CESTY K MODERNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0594
TERMÍN REALIZACE PROJEKTU: 6/2012 – 5/2014

CÍLE PROJEKTU:

– prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání
– zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie.
– zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků na SŠ a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií
– zlepšení jazykových kompetencí pedagogů cizích jazyků na SŠ
– podpořit pedagogy v zavádění finančního vzdělávání do výuky

Výstupy projektu

http://sdrv.ms/19vctSd