wifi-logo-header

 

Bezdrátová škola – Jihomoravský kraj

V průběhu roku 2009 se naše škola stala spolu s dalšími vybranými 27 středními školami zřizovanými Jihomoravským krajem součástí projektu Evropské unie „Bezdrátová škola – Jihomoravský kraj“, v rámci kterého byla vybavena bezpečnou bezdrátovou (WiFi) infrastrukturou.

Tohle zařízení je klíčovou podmínkou pro používání moderních výukových metod a pomůcek ve všech třídách a nabízí řešení problému s nedostatečným počtem počítačových učeben. Moderní pomůcky (přenosné počítače, projektory, tablety apod.) získají díky bezdrátové síti svou mobilitu a mohou být sdíleny více pedagogy i třídami ve výuce většiny přírodovědných a humanitních předmětů. Pedagogové a žáci získají pomocí bezdrátové sítě přístup k informačním zdrojům, internetu a on-line aplikacím, které mohou být sdíleny i více školami v regionu.

Realizace projektu proběhla v odbobí od 1.11.2008 do 31.8.2009. Projekt byl financován z fondu Evropské unie a z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Víc informací: http://www.sssbrno.cz
Pupils in classroom

Partner projektu:

cisco