KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Gymnázium Boskovice se stalo jedním z partnerů Jihomoravského kraje v projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211.

Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK.

Období realizace: 1.11.2017 – 31.10.2020             

Cíle projektu: Projekt si klade za cíl zavést, případně rozšířit stávající metodické podpory pro učitele v oblastech kariérového poradenství, celoživotního vzdělávání a podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Na území Jihomoravského kraje je nastaven systém metodické podpory učitelů založený na vzájemném síťování škol, učitelů a přenosu příkladů dobré praxe. Součástí této podpory je zmapování a evaluace vytvořených výukových materiálů z projektů OP VK v Jihomoravském kraji. Projekt je tvořen jako průřezový mezi všemi stupni primárního a sekundárního vzdělávání a zároveň síťuje další spolupracující subjekty.

Gymnázium Boskovice v rámci projektu působí jako lokální leader. Spolupracuje se základními školami, podporuje kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě u žáků gymnázia i žáků ZŠ. V rámci projektu bude také vybudovaná nová multimediální učebna.