Archivy

1. místo v matematicko-fyzikální soutěži Náboj

Po celorepublikovém úspěchu minulý rok, kdy studenti našeho gymnázia získali v Brně 1. místo, i letos svůj úspěch obhájili a znovu v silné konkurenci gymnázií se zaměřením na matematiku a fyziku získali 1. místo v matematicko-fyzikální soutěži Náboj Junior. Družstvo jsem sestavila z těchto studentů našeho gymnázia – z kvarty Josef Soural, Karel Kubín a Vojtěch Dvořák, z tercie Vojtěch Ochmanský.
Při řešení matematicko-fyzikálních úloh jsou zapotřebí nejen znalosti z hodin matematiky a fyziky, ale i logika, intuice, okamžitý nápad a týmová spolupráce. Zájem o tuto mezinárodní soutěž je veliký a v silné mezinárodní konkurenci všech zúčastněných škol si studenti odvezli i zkušenost z utkaní se s různými evropskými školami, protože v mezinárodním měřítku srovnávali svoje znalosti a dovednosti skoro s tisícovkou týmů.

Děkuji studentům za čas strávený při řešení úloh nad rámec hodin matematiky a fyziky, při přípravě na soutěže a olympiády a výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Marie Boudová

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934