Lesní Ekosystém Subjektivně
LES

Boskovický hrad

Vycházka okolo Boskovického hradu vede po vrstevnici ve svahu pod hradem. Svah je pokryt smíšeným lesem s hojným zastoupením budu, habru, lípy a javorů, na nejvýslunnějších místech přechází v doubravu s chudým bylinným podrostem. Procházka vám zabere asi hodinu.
PRO VÝPIS ROSTLINNÝCH DRUHŮ KLIKNĚTE NA TRASU NEBO BAREVNOU OBLAST