Lesní Ekosystém Subjektivně
LES

Co jsme dělali v L.E.S.e

V rámci projektu jsme absolvovali rozličné exkurze, abychom les poznali z různých úhlů pohledu.

Naučili jsme se mapovat lesní porosty – jak rozlišit a jak zapisovat porostní patra, jak se odhadují pokryvnosti jednotlivých druhů rostlin. Prošli a zmapovali jsme lesy nejsnáze dostupné z centra Boskovic a vytvořili jsme mapu, kde se můžete dozvědět, jakými typy lesa se při své procházce budete pohybovat, jaké rostlinné druhy zde můžete očekávat, jak dlouho asi vycházka trvá.

Jednou z prvních akcí, kterou jsme absolvovali v terénu byla exkurze zaměřená na fungování lesních ekosystémů. Vedoucími exkurze byli pracovníci Lesů ČR. Dozvěděli jsme se mnoho jak o stromech, tak o zvířatech žijících v lese a také jsme viděli kožešiny běžně i méně běžně se vyskytujících druhů živočichů (srnec, prase divoké, jezevec).

Také jsme se v průběhu několika workshopů učili fotografovat pod dohledem profesionální fotografky, která nám vysvětlila, jaká má být kompozice fotek a jak správně ostřit, co je zlatý řez a čeho je potřeba si na fotografiích všímat, když hodnotíme, jak se na nám povedly.  Učili jsme se hledat nové úhly pohledu, učili jsme se dívat se na celky i na detaily. V neposlední řadě jsme se také zabývali dodatečnou úpravou fotografií – ořezy, úprava barev, kontrastu – tak, aby fotografie co nejlépe vyjádřila proč jsme ji vlastně pořizovali.

Exkurze s názvem „Cítit les“ byla o vnímání lesa smysly a různých typech lesa. Les můžeme nejen vidět, ale můžeme jej také poslouchat, prostřednictvím hmatu můžeme rozlišit různé typy lesa, můžeme cítit, jak les voní. V okolí Kaprálova mlýna v údolí Říčky, kde exkurze probíhala, najdeme různé typy lesa – od bukových přes lužní a suťové lesy až po doubravy na výslunných vápencových svazích. Vysvětlovali jsme si, čím jsou dány rozdíly v zastoupení rostlinných druhů a s jakými podmínkami se rostliny musí na takových stanovištích vypořádat.

Během celého projektu jsme pilně herbářovali – sbírali jsme rostliny, sušili je a laminovali do fólií. Výsledkem jsou odolné (doufejme 🙂 ) herbáře, které budou sloužit žákům našeho gymnázia při výuce botaniky.

Zúčastnili jsme se také exkurze v Březové nad Svitavou, kterou vedla lektorka organizace FSC a lesní hospodář, kteří nám vysvětlovali zásady lesního hospodaření podle zásad FSC.Vysvětlili nám jeho význam, a také důvody, proč výrobky s tímto označení kupovat. Pokud se i vy chcete dozvědět o tomto tématu více, podívejte se na stránky FSC.

Proběhl také workshop, kde jsme ručně vyráběli papír – zkusili jsme si, že vyrobit papír není jen tak  a zamýšleli jsme se nad tím, že a jak lze papír druhotně zpracovávat.

Tyto aktivity nám představily les nejen jako „těch pár stromů“, co bez povšimnutí míjíme při projíždění krajinou, ale také jako na svébytné ekosystémy s vlastními zákonitostmi, jako domov mnoha druhů rostlin, živočichů a hub (o bakteriích ani nemluvě, ale to už je jiné téma), jako místo, kde můžeme odpočívat i se mnohé naučit, jako vrcholný klimax typický pro zeměpisné šířky, které máme to štěstí obývat.