Lesní Ekosystém Subjektivně
LES

Další výstupy

Kromě mapy lesních porostů v okolí Boskovic jsme se věnovali dalším činnostem a výstupům:

– vytvořili jsme herbář, kde jsou rostliny zalaminované ve fóliích – herbář je pro školní použití a naším cílem bylo, aby vydržel častou manipulaci mnoha lidmi – začneme mu to stopovat? 🙂

– fotografická výstava je výsledkem práce na sobě a zkušenostech s fotografováním, výletů na lov fotografií, a nesnadného výběru toho nejlepšího, odkaz na fotogalerii zde http://www.gymbos.cz/les/fotogalerie/fotografie-z-vystavy/

– přednáška o třídění odpadů, zejména papíru – prezentace, pracovní listy a praktické aktivity, které vedou k zamyšlení nad tím k čemu je dobré třídit odpady/papír, jak by taková aktivita měla probíhat, jaká má pravidla a čemu tím pomůžeme

Za každou z aktivit jsou desítky až stovky hodin práce a sice to někdy chtělo pevnou vůli a přemáhání, ale práce to byla krásná.